Összes bejegyzés

Frissítés Cím
Feb 15 Hallgatói értékelés
Feb 13 Képzés értékelése
Feb 12 Csendesnapok 2019
Feb 12 "Nyitott szemmel" a színpad és a nagyvilág között - Megbeszéléssel
Feb 12 Bibliamagyarázat
Feb 12 Közös vacsora
Feb 12 Könyvbemutató – Az erdélyi unitárius egyház története III/I.
Feb 12 Gyülekezetépítés az ifjú lelkész szemszögéből - Megbeszéléssel
Feb 12 Bibliaóra
Feb 12 A kovácsból lett lelkész és a színészből lett kántor együttmunkálkodása a gyülekezetépítésben
Feb 12 Áhítat
Feb 12 Konfliktuskezelés
Feb 12 Áhítat
Feb 12 Bibliamagyarázat
Feb 12 A prédikálás története
Feb 12 Az igehirdető mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (III.): Az átgondolt, tudatos személyesség (reflektált szubjektivitás) szerepe és megnyilvánulása a prédikálásban - személyi kompetencia mint homiletikai kategória
Feb 12 Az igehirdető mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (I.): Az igehirdető szerepe a prédikálásban mint teológiai kérdés
Feb 12 A prédikálás teológiai alapjai (III.): A prédikálás isteni és emberi oldala
Feb 12 A prédikálás teológiai alapjai (I.): A prédikálás bolondsága
Feb 12 Az igehirdetés mint az evangélium kommunikálása szóval és jellel
Feb 12 A prédikáció mint az istentisztelet része
Feb 12 Az igehirdető mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (III.): Az átgondolt, tudatos személyesség (reflektált szubjektivitás) szerepe és megnyilvánulása a prédikálásban - kommunikatív kompetencia mint homiletikai kategória
Feb 12 A gyülekezet mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (II.): Kik a prédikáció hallgatói? - Szociológiai és szociálpszichológiai megközelítés
Feb 12 A prédikálás teológiai alapjai (II.): A prédikálás célja
Feb 12 A gyülekezet mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (I.): Ki a prédikáció hallgatója? - Teológiai megközelítés
Feb 12 A homiletika mint teológiai diszciplína
Feb 12 Az igehirdető mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (II.): Az átgondolatlan elfogultáság (reflektálatlan szubujektivizmus) szerepe és megnyilvánulása a prédikálásban
Feb 12 Egyház és hitvallás. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2019. február 11-15
Feb 12 Szeretvendégség
Feb 12 Áhítat

Pages