Unitárius egyháztörténet II

A tárgy célja a magyar unitárius egyház 17–20. századi küzdelmes történetének bemutatása. Az egyházi és világi vezetők életének, munkásságának megismerése hozzásegíti a hallgatókat az unitárius egyház és hittantörténet jobb megértéséhez. Az interaktív előadások során különböző szövegeket – prédikációk, confessiók, káték, vitairatok, önéletírások, naplók – vizsgálunk meg.

Competences

Specific competences

Egyház- és művelődéstörténeti ismeretek elsajátítása, a 17-20. századi Erdély egyházi és politikai változásainak megismerése, rendszerezésének képessége. Egyház- és kultúrtörténeti ismeretek alapos elsajátítása.

General competences

Az erdélyi protestantizmusra jellemző felekezeti és kulturális közegben való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak, kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 103
Studying course notes and bibliography 60
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 10
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 5
Total individual study 75

Examination

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliography

Book

Journal article

Collection of studies

Book article