Istoria Bisericii Unitariene II

Obiectivul principal al cursului este prezentarea istoriei Bisericii Unitariene în secolele 17-20, urmarind familiarizarea studentilor cu probleme de metodologie a cercetarii istorice precum si a cunoasterii etapelor de dezvoltarea a institutiei eclesiale. Obiectivele secundare : explicarea şi înţelegerea fenomenelor istorice care au avut influenţe atât sub aspect religios cât şi social, vizând o mai bună înţelegere a vieții bisericești contemporane.

Competences

Specific competences

Studentul va fi capabil să descrie evenimente, procese istorice, rolul unor personalităţi bisericești în istorie; să identifice cauzele şi consecinţele unui eveniment, proces istoric; să investigheze un eveniment / proces istoric; să construiească o sinteze pe o temă istorică.

General competences

Studentul dobândeşte competenţe de natură metodologică în vederea cercetării istoriei, cunoaşterea aprofundată a istoriei, abilităţi în folosirea argumentelor istorice în context contemporan.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 103
Studying course notes and bibliography 60
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 10
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 5
Total individual study 75

Examination

Prezența la cursuri și studierea bibliografiei este precondiția participării la examen.

Bibliography

Book

Journal article

Collection of studies

Book article