Enciklopédia

A tantárgy bevezetést nyújt a keresztény teológia hagyományos szakdiszciplínák világába. Bemutatja a teológia szakcsoportjait és azok főbb témaköreit, s vázlatosan áttekinti azokat. A tárgy célja olyan általános teológiai ismeretek átadása, amelyekre a hallgatók építeni tudnak tanulmányaik során.

Competences

Specific competences

A hallgató eligazítást kap a különféle teológiai szakdiszciplínák világában, megismerkedik a legalapvetőbb bibliográfiával, a és a kolozsvári szakkönyvtárakkal.

General competences

As első év befejezése után gond nélkül tájékozódik a könyvtárakban, ismeri és felhasználja a technika adta lehetőségeket.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
1 hours/week 1 0 0
14 hours/semester 14 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 39
Studying course notes and bibliography 10
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 5
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 10
Total individual study 25

Examination

A kiadott kurzus és bibliográfia alapján szóbeli vizsga. Kurzus 60% bibliográfia 40%

Bibliography

Book

Journal article