Enciclopedie

Scopul disciplinei este aprofundarea cunoştiinţelor teologice, şi a acelor baze teologice, care duc la o mai bună cunoaştere a disciplinelor din cadrul teologiei sistematice.
Aprofundarea cunoştiinţelor teologice de bază, relaţia teologiei faţă de alte discipline ştiinţifice, importanţa confesiunii, cercetarea crezului naturii şi atribuţiile lui Dumnezeu, şi prezentarea disciplinelor grupurilor teologice.
Motivaţia noastră este îndreptarea atenţiei către studierea trecutul nostru teologic în formarea viitorilor preoţi. În contextul prezent se află dialogul între confesiuni, mişcările ecumenice, precum şi prezentarea curentelor teologice mai însemnate ale prezentului.

Competences

Specific competences

La sfârșitul cursului toți participanții vor avea o noțiune generală despre disciplinele teologice, și vor fi capabili de a face diferența între diferitele curente teologice moderne.

General competences

Absolvirea acestui curs va ajuta studenții nu numai în formarea profesională, dar va facilita și dialogul ecumenic și promovarea discuțiilor interreligioase.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
1 hours/week 1 0 0
14 hours/semester 14 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 39
Studying course notes and bibliography 10
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 5
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 10
Total individual study 25

Examination

A kiadott kurzus és bibliográfia alapján szóbeli vizsga. Kurzus 60% bibliográfia 40%

Bibliography

Book

Journal article