Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2019

Sándor Kovács --- 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 283-299

E kötet ünnepeltje több könyvéből és tanulmányából is kiviláglik, hogy teológiai munkássága egy részét Ferencz József életének szentelte, s éppen ezért gondoltam arra, hogy a köszöntésére szánt tanulmányomat kedvenc kutatási területéről választom. Az ünnepelt Teológia és népszolgálat című művében alaposan elemezte a matuzsálemi kort megért püspök minden teológiai szakdiszciplínát felölelőmunkásságát, és ezért köszöntő írásomban Ferencz József életpályájának csupán egyetlen mozzanatához szeretnék néhány megjegyzést fűzni.

Sándor Kovács --- 2019
In: Református Szemle 112 (2019), 49-61
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2019
In: Kolumbán Vilmos József A recepta religiók évszázadai Erdélyben (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019), 53-62

2018

Sándor Kovács --- Debrecen · 2018
In: Száraz Orsolya, Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században (Debreceni Egyetemi Kiadó 2018), 156-167
Sándor Kovács --- 2018
In: Kolumbán Vilmos József A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok (2018), 84-94
Sándor Kovács --- Bukarest · 2018
In: Szilágyi Szilárd, Kovács Sándor, Pap Mária Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre unitarianism (Editura Universității din București 2018), 13-43

2017

Sándor Kovács --- 2017
In: Keresztény Magvető 123 (2017), 359-385
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2017
In: Kolumbán Vilmos József Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 28-43
Sándor Kovács --- 2017
In: Studii și articole de istorie 81 (2017), 39-53
Sándor Kovács --- 2017
In: Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra A protestáns kisegyházak Magyarországon 3. (2017), 72-81
Sándor Kovács --- 2017
In: Korunk 28 (2017), 18-25

2016

Sándor Kovács --- 2016
In: Keresztény Magvető 122 (2016), 294-311

2015

Sándor Kovács --- 2015
In: Keresztény Magvető 121 (2015), 279-347
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2015
In: Péntek János; Salat Levente; Szikszai Mária Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (Ábel 2015), 223-229

A tanulmány leltár jelleggel felméri és bemutatja az unitárius egyháztörténet-írás eredményeit.

Sándor Kovács --- Budapest · 2015
In: Nagy Mihály Zoltán, Zombori István Az egyház hatalma - A hatalom egyháza. A közép-kelet-európai egyházi vezetők felfogása az állam és az egyház kapcsolatáról 1945 és 1989 között (METEM 2015), 117-138

2014

Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2014
In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene (Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014), 380-387

2013

Sándor Kovács --- 2013
In: Magyar Kisebbség 18 (2013), 57-81
Sándor Kovács --- Budapest · 2013
,
Molnár B. Lehel --- Budapest · 2013
In: Csaba K. Zoltani Transylvania Today: Diversity at Risk (Osiris 2013), 207-214
Sándor Kovács --- Köln · 2013
In: Wien, Ulrich A., Brandt, Juliane, Balogh F. András Radikale Reformation. Die Unitarier in Siebenbürgen (Böhlau 2013), 241-289
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2013
In: Erdélyi Múzeum 65 (2013), 108-124
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2013
In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (Egyetemi Műhely 2013), 214-240

2012

Sándor Kovács --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 327-334

2011

Sándor Kovács --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 369-384
Sándor Kovács --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 423-439
Sándor Kovács --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 418-425

2010

Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2010
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Kurze Geschichte der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Siebenbürgen. Healing of Memories. Brücke zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen (University Press of Cluj-Napoca 2010), 149-174
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2010
In: Bocșan, Nicolae, Brandes, Dieter, Olga Lukacs Evoluția Instituțiilor Episcopale din Transilvania. Partea I. De la începuturi până la 1740. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi și Religii (University Press of Cluj-Napoca 2010), 153-164
Sándor Kovács --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 124-144
Sándor Kovács --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 273-285
Sándor Kovács --- Gyulafehérvár · 2010
In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Altip 2010), 191-206

2009

Sándor Kovács --- 2009
In: Keresztény Magvető 115 (2009), 561-587

2008

Sándor Kovács --- 2008
In: Keresztény Magvető 114 (2008), 203-218
Sándor Kovács --- 2008
In: Irodalomtudományi Közlemények 112 (2008), 435-446
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Szabó Árpád Négyszáznegyven év. 1568-2008 (Erdélyi Unitárius Egyház 2008), 97-126
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Scurtă istorie a Bisericilor şi comunităţilor religioase din Transilvania. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi şi Religii (University Press of Cluj-Napoca 2008), 131-154

2007

Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Balázs Mihály, Gábor Csilla Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (Egyetemi Műhely 2007), 401-409
Sándor Kovács --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 148-160
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Szabó Árpád Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 231-249

2005

Sándor Kovács --- Kraków · 2005
In: Szczuki, Lech Faustus Socinus and His Heritage (Polish Academy of Arts and Sciences 2005), 455-466

2004

Sándor Kovács --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 160-170
Sándor Kovács --- Manchester · 2004
In: Smith, Leonard Unitarian to the Core. Unitarian College Manchester 1854-2004 (2004), 143-160
Sándor Kovács --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 437-443

2003

Sándor Kovács --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 34-46
Sándor Kovács --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209
Sándor Kovács --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 684-696

2002

Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380
Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 12-19
Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 20-30
Sándor Kovács --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374

2000

Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2000
In: Gaal György A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben (2000), 316-334

Pages