Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2016

Dezső Kállay --- 2016
In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
Dezső Kállay --- 2016
In: Igazság és élet 10 (2016), 267-278

2015

Dezső Kállay --- Nagyszeben · 2015
In: Klein, Hans Dreptate şi comportament. Cercetari biblice (Astra Museum 2015), 225-237
Dezső Kállay --- 2015
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 69-81

Abból a feltevésből indulok ki, hogy a Jak 1,2–18 olyan koherens egység, amelyben a szerző kifejti levele alapgondolatát. Eszerint a keresztyén integritás Isten integritásából fakad, ezért minden körülmények között meg kell őrizni, és fenn kell tartani azt. Az integritás kifejezés e kettős vonatkozásban azt jelöli, hogy teljes az összhang egy személy (vagy közösség) értékrendje és cselekvése között.

2014

Dezső Kállay --- 2014
In: Igazság és élet 8 (2014), 168-178

2013

Dezső Kállay --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75

2011

Dezső Kállay --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 111-129

2010

Dezső Kállay --- Debrecen · 2010
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95
Dezső Kállay --- Kolozsvár · 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (Protestant Theological Institute 2010), 103-122

2009

Dezső Kállay --- 2009
In: Igazság és élet 2 (2009), 482-490

2008

Dezső Kállay --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69

2007

Dezső Kállay --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 100-128

2006

Dezső Kállay --- Sárospatak · 2006
In: Genius Loci. Frank Sawyer tiszteletére. In honour of Frank Sawyer (Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2006), 211-232

2003

Dezső Kállay --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128