Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2011

Botond Péter Koppándi --- Kolozsvár · 2011
In: Jakabffy Tamás Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2011), 98-104
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 88-99
Kató Szabolcs Ferencz --- 2011
In: Vallástudományi Szemle 7 (2011), 38-53

A Dávid és Góliát-elbeszélés ókori szövegtanúi között nagy eltérések vannak, ti. a Codex Vaticanus (LXXB) egy jóval rövidebb tudósítást tartalmaz Góliát legyőzéséről. A 12–31; 41; 48b; 50; 55–58 versek hiányoznak a LXXB 17. fejezetéből, melyeket csak a masszoréta szöveg (MSZ) tartalmaz: . Ezzel kapcsolatosan felmerül a kérdés: melyik a régebbi olvasat? Hogyan és miért jön létre ekkora eltérés? A tanulmány ezekre a kérdésekre keresi a választ, és közöl egy új magyarázati lehetőséget.

Dezső Buzogány --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 401-407
Bálint Károly Zabán --- 2011
In: Irish Biblical Studies 29 (2011), 82-97
György Papp --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 55-73
Tímea Benkő --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339
István Pásztori-Kupán --- Debrecen · 2011
In: Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 351-369
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2011
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 251-294
Csaba Balogh --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36

A tanítványság intézménye rendkívüli jelentőséggel bír az Újszövetség szempontjából. De vajon van-e valamilyen nyoma ennek az intézménynek a hellenista világon túl? Beszélhetünk-e tanítványságról az Ószövetségben? Játszott-e valamiféle szerepet az Ószövetség abban, hogy a tanítványság ilyen formát öltött a zsidóságon belül?

Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (2011), 211-241
Botond Péter Koppándi --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25
Kató Szabolcs Ferencz --- 2011
In: Ugarit-Forschungen 43 (2011), 257-272
Csaba Balogh --- 2011
In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30

Compared with the classical stories about the creation of humanity in Gen 1-2, Ps 139:13-16 is a remarkable text exposing some interesting details about variant Israelite concepts regarding human origins. One of those is the idea that divine creation transcends the repetitive processes of birth. It is argued that the Hebrew term, קנה has strong mythological connotations here as well as in other places in the Old Testament. סכך should most likely be correlated with נסך, which is clarified in closely related contexts such as Prov 8:23 and Ps 2:6.

Dezső Kállay --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 111-129
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Credo 17/4 (2011), 71-74
Kató Szabolcs Ferencz --- Budapest · 2011
In: Szávay László Vidimus enim stellam eius (Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó 2011), 207-212

A Deut 32,24-et nagyon gyakran úgy tekintik, mint az izraeli vallásban továbbélő, politeista elemek monoteizmus előtti vallástörténeti kövületét. Ennek megfelelően a 24. versben előforduló „dögvész” és „járvány” kifejezéseket a kánaáni Resef és Qeteb istenségek vagy természetfeletti erők (görög eredetű szóval démonok) megtestesítőinek tartják. Feltűnő azonban, hogy a két említett főnév a Deut 32,24–25-ben JHVH hét nyila között jelenik meg, ahol öt minden kétséget kizáróan megszemélyesített jelenség, és nem démon vagy istennév.

Sándor Kovács --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 423-439
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 637-650
Sándor Kovács --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 369-384
Csaba Balogh --- 2011
In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2011
In: Veress Károly, Ungvári Zrínyi Imre Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 215-224
István Pásztori-Kupán --- 2011
In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34
Tamás Juhász --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 259-275
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2011
In: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly Válságtapasztalatok és etikai távlatok (University Press of Cluj-Napoca 2011), 185-194
Sándor Béla Visky --- 2011
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 2011 (2011), 15-44

A Total Eclipse of God. Notes to the Theology of Dorothee Sölle. Sölle’s world of ideas would be profoundly true, and would carry much more weight in the attempts made for the renewal of theology, if she had consistently kept the non-commutative order of cause (God) and effect (intellect), instead of carelessly mixing the two. Because it is true that the gospel preached in this spiritually disintegrated, indifferent age, an age that questions with virtuosity the very meaning of existence, should give prominent place to the relation of intellect and personality to God.

2010

Dezső Kállay --- Debrecen · 2010
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95
Elek Rezi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 276-289
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 287-308
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 496-509
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2010
In: Kupa László Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2010), 80-90
István Pásztori-Kupán --- Grand Rapids · 2010
In: Dennison, James T. Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation 2 (Reformation Heritage Books 2010), 132-139
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 636-648
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 195-218
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Keresztény Szó 21/5 (2010), 19-26
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2010
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Kurze Geschichte der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Siebenbürgen. Healing of Memories. Brücke zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen (University Press of Cluj-Napoca 2010), 149-174
Csaba Balogh --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 577-604

Az ószövetségi Izrael számára Egyiptom volt az az afrikai ország, amellyel JHVH választott népének történelme hosszú időn át a legszorosabb értelemben összeszövődött. De egyiptomi közvetítéssel Izrael az afrikai térség több más népcsoportjával is igen közeli kapcsolatba került. A bibliai szerzők Egyiptom mellett leggyakrabban annak déli szomszédját, Kús földjét emlegetik. Kús földje és népe a maga etnikai és földrajzi sajátosságaival belső Afrika egzotikus világát jelképezte a Kánaán térségében élő emberek számára.

Botond Péter Koppándi --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 149-160
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2010
In: Bocșan, Nicolae, Brandes, Dieter, Olga Lukacs Evoluția Instituțiilor Episcopale din Transilvania. Partea I. De la începuturi până la 1740. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi și Religii (University Press of Cluj-Napoca 2010), 153-164
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Studia Theologica Debrecinensis 3 (2010), 77-94
Sándor Béla Visky --- 2010
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2010), 44-53

The spiritual atmosphere can be pure and impure, life nourishing or stifling. The physical atmosphere can also be pure or polluted, life nourishing or stifling. In this context pure air means the abundance of man’s physical living conditions, the pureness and the absence of harm in the whole ecological system, ensuring man’s living space. It also means the balance, which has to exist between the food- and energy resources of our planet for the daily needs of its 7 billion inhabitants.

Tamás Juhász --- Nagyszeben · 2010
In: Moșoiu, Nicolae Relevanța operei lui Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală (Universitatea Lucian Blaga 2010), 203-2010
Dezső Kállay --- Kolozsvár · 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (Protestant Theological Institute 2010), 103-122
Elek Rezi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 5-21
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 421-434
Elek Rezi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 363-376
Sándor Kovács --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 124-144
Dezső Buzogány --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 261-272
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 276-292
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2010
In: Gondolat-kísérletek Szabédi László életművében (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2010), 57-83

Pages