Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2010

Sándor Kovács --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 124-144
Zsolt Geréb --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 75-102
Zoltán Adorjáni --- 2010
In: Igazság és élet 4 (2010), 543-551
István Pásztori-Kupán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 40-50
Dezső Kállay --- Debrecen · 2010
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95
Elek Rezi --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 276-289
Zsolt Geréb --- 2010
In: Plērōma. Studii și cercetări teologice 12 (2010), 0-0

2009

Edit Somfalvi --- 2009
In: Mediárium Kommunikáció - egyház - társadalom 3 (2009), 73-87

Dr. Péter Miklós tanár egyik utolsó megszólalása ez az interjú, olyannyira, hogy nyomtatásban már csak halála után jelent meg. Megrendítően tárul fel elbeszéléséből az 1956-os eseménysor Kolozsvárhoz köthető része, melyben ő maga is részt vett, és, ahogyan ő fogalmaz, néhány centi fekete szalagért kemény börtönt kellett szenvednie. A börtönévek hatása lelkészi pályafutására, emberi kapcsolataira és töretlen hitére - mind mind egy piciny szelete a velünk élő és ki nem beszélt velünk élő Történelemnek.

Tamás Juhász --- Münster · 2009
In: Fata Márta, Schindling, Anton Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Aschendorff 2009), 64-78
Csaba Balogh --- 2009
In: Biblische Notizen 142 (2009), 47-52

This article discusses the MT of Isa 33,12 and argues that the verse line "the nations will be burned to lime (שִׂיד)" is difficult in its context and distorts the parallelism, describing the fall of the enemy of Judah with the help of plant-imagery. Although Am 2,1 is often mentioned in connection with Isa 33,12, closer analysis shows that there are differences between the two texts. It is suggested that the LXX should be followed here, which goes back to a Hebrew text reading שָׂדַי, "field", "(agricultural) land" instead of שִׂיד, "lime".

Sándor Béla Visky --- 2009
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2009), 61-69
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Cercetări Biblice 3 (2009), 45-60
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 439-454
Zoltán Adorjáni --- Budapest · 2009
In: Pecsuk Otto A Magyar Bibliatársulat hatvan éve. Kezdetek, az új bibliafordítás, ünnepek és mindennapok, bibliamunka az új évezredben (Kálvin János Kiadó 2009), 256-272
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2009
In: Lukács Olga, Dienes Dénes A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Egyetemi Műhely 2009), 119-151
Sándor Béla Visky --- Budapest · 2009
In: Béres Tamás Történet – Metafora – Párbeszéd. Előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról (Kálvin János Kiadó 2009), 261-295
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 195-213
Jenő Kiss --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 420-431
Szabolcs Czire --- 2009
In: Keresztény Magvető (2009), 163-174
István Pásztori-Kupán --- Budapest · 2009
In: Kovács Ábrahám Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe (L'Harmattan 2009), 155-179
Jeremias, Jörg --- Münster · 2009
In: Karrer-Grube, Christoph Sprachen-Bilder-Klänge. Dimensionen der Theologie im Alten Testament und in seinem Umfeld (Ugarit Verlag 2009), 89-104
Jenő Kiss --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 5-14
Bálint Károly Zabán --- 2009
In: Vetus Testamentum 59 (2009), 630-652

It is argued that the preposition in Prov 1:22b is employed as a dativus commodi, as opposed to earlier assumptions that it is a dativus ethicus. The employment of the preposition in Prov 1:22 as a dativus commodi in a construction with the verb, "to desire," implies an ironic criticism of the negative attitude of the "scoffers" towards Wisdom's call and of their revelling delight in their scoffing.

György Papp --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 659-669
Csaba Balogh --- 2009
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69

This article argues that Isa 29,15-24 is composed of five coherent segments. The early Isaianic word, 29,15+21, was reinterpreted in a new way by an exilic author in 29,16-17+20. The presupposed blindness of Yhwh serving as a motivation for an ungodly life by those addressed in 29,15, is reconsidered as the ideology of desperate people who deem the blindness of Yhwh explains the present desolate condition of Jerusalem. The former injustice in Isaiah's society (29,21) is reinterpreted as the injustice of the foreign tyrant against the people of Yhwh. Isa 29,18+24 (the blindness of the people) and 29,19+23d-e (the oppressed Yhwh-fearing people) elaborate on the same theme in a larger context and presuppose a similar situation and author as implied by 29,16-17+21, probably to be identified with Deutero-Isaiah. A final expansion of the text reassessing the seeing of Jacob and the reverence of Yhwh by his descendants can be discerned in 29,22-23c, which probably comes from the post-exilic period.

Sándor Kovács --- 2009
In: Keresztény Magvető 115 (2009), 561-587
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 573-594
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Református Szemle 103 (2009), 649-658
Zsolt Geréb --- Neukirchen-Vluyn · 2009
In: Müller, Peter Kolosser-Studien (Neukirchener Verlag 2009), 33-54
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Keresztény Magvető 115 (2009), 252-286
Dezső Kállay --- 2009
In: Igazság és élet 2 (2009), 482-490
Jenő Kiss --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 145-154
Vilmos József Kolumbán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2009
In: Bodó Márta Érték, értelem, lelkiség (Verbum 2009), 127-139
Zsolt Geréb --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 539-546
Elek Rezi --- 2009
In: Keresztény Magvető 115 (2009), 355-380
Csaba Balogh --- 2009
In: Igazság és élet 3 (2009), 357-366
Sándor Béla Visky --- 2009
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2009), 51-74
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Igazság és élet 3 (2009), 223-227
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 306-326
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2009
In: Visky Sándor Béla Az értelem élete - az élet értelme (Egyetemi Műhely 2009), 55-69
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2009
In: Kupa László Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2009), 54-64
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 103-125
Jenő Kiss --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 383-398
Csaba Balogh --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 265-285

The present study investigates one of the theologically most significant, but at the same time exegetically most debated passages of the Hebrew Bible: the promise of YHWH to Abraham in Gen 12:3b (and related texts). Most previous studies of this text argue that the niph‘al form of ברך should be interpreted either as a passive (‘to be blessed’; also followed by the ancient bible-translations, as well as by Gal 3:8 in the New Testament), a medial (‘to gain blessing’), or a reflexive (‘to bless oneself’). However, these translations are grammatically and theologically problematic.

István Pásztori-Kupán --- Leuven · 2009
In: Heidl György, Somos Róbert Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time (Peeters 2009), 285-291
Jenő Kiss --- Münster · 2009
In: Gottfried Adam Zukunftswerkstatt Konfirmandenarbeit. Perspektiven aus fünf europäischen Ländern (2009), 31-38

2008

Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 16-34
Csaba Balogh --- 2008
In: Igazság és élet 2 (2008), 34-42
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Szabó Árpád Négyszáznegyven év. 1568-2008 (Erdélyi Unitárius Egyház 2008), 97-126

Pages