Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2009

István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 573-594
Sándor Béla Visky --- 2009
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2009), 61-69
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Református Szemle 103 (2009), 649-658
Tamás Juhász --- Münster · 2009
In: Fata Márta, Schindling, Anton Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Aschendorff 2009), 64-78
István Pásztori-Kupán --- 2009
In: Keresztény Magvető 115 (2009), 252-286
Szabolcs Czire --- 2009
In: Keresztény Magvető (2009), 163-174

2008

Szabolcs Czire --- 2008
In: Keresztény Magvető 114 (2008), 301-352
Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 225-242
Tímea Benkő --- 2008
In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118
Edit Somfalvi --- 2008
In: Mediárium Kommunikáció - egyház - társadalom 2 (2008), 82-94

Csiha Kálmán püspök életének utolsó interjúja, melyet Barantón adott nekem abból az alkalomból, hogy doktoranduszként arra kerestem a választ, milyen hatással van a Történelem az egyes ember egyéni történetére. Az interjúban börtönéveiről és azoknak az életére, személyiségére, szolgálatára gyakorolt hatásáról beszél.

Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Brandes, Dieter, Grajdian, Vasile, Olga Lukacs Scurtă istorie a Bisericilor şi comunităţilor religioase din Transilvania. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi şi Religii (University Press of Cluj-Napoca 2008), 131-154
Sándor Béla Visky --- 2008
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2008), 45-60
Jenő Kiss --- 2008
In: Studie a texty 13 (2008), 39-58
Zsolt Kozma --- 2008
In: Pannonhalmi Szemle (2008), 23-31
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2008
In: Buzogány Dezső Műemlékügy az egyházban (Kolozsvári Református Teológiai Akadémia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke 2008), 11-25
Jenő Kiss --- 2008
In: Igazság és élet 2 (2008), 24-28
Csaba Balogh --- 2008
In: Biblica 89 (2008), 477-504

In contrast to most opinions concerning Isa 33 this pericope is far too complex to be explained as one coherent literary unit. Isa 33 has a short anti-Assyrian woe-cry at its bases (vv. 1+4), which once closed the woe-cries of Isa 28–32. Vv. 1+4 were supplemented first (around 598 or 587) by a communal lament, vv. 2-3+5+7-12, bringing the idea of the punishment of Judah and the temporised destruction of the enemy in vv. 1+4 further. Second, (shortly after 539) vv. 1-5.7-12 were expanded by a salvation prophecy, vv. 6+13-24, concerning the returnees, the restoration of Jerusalem and the monarchy.

Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 16-34
Csaba Balogh --- 2008
In: Igazság és élet 2 (2008), 34-42
Sándor Béla Visky --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69
György Papp --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 152-158
Elek Rezi --- Debrecen · 2008
In: (Debreceni Unitárius Egyházközség 2008), 7-15
Sándor Kovács --- 2008
In: Keresztény Magvető 114 (2008), 203-218
Edit Somfalvi --- 2008
In: Keresztény Szó 19 (2008), 13-15

Az írás, melynek ez a második része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Jenő Kiss --- 2008
In: Contextuele berichten 13 (2008), 8-12
Szabolcs Czire --- 2008
In: Popa Márta, Máthé Ildikó Kolozsvári János Zsigmond Kollégium Évkönyv (2008), 83-111
Bálint Károly Zabán --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 605-633
Sándor Kovács --- 2008
In: Irodalomtudományi Közlemények 112 (2008), 435-446
Zoltán Adorjáni --- Csíkszereda · 2008
In: Láng Zsolt Erdélyi létlap (Bookart 2008), 49-63
Dezső Kállay --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69
György Papp --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 700-708
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2008
In: Szabó Árpád Négyszáznegyven év. 1568-2008 (Erdélyi Unitárius Egyház 2008), 97-126
Edit Somfalvi --- 2008
In: Keresztény Szó 19 (2008), 22-25

Az írás, melynek ez a harmadik része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Jenő Kiss --- 2008
In: Vetus Testamentum 58 (2008), 510-525

The aim of this study is, on the one side, to inquire into the meaning of the expression in Deut. viii 3b. Because this expression appears only once in the Old Testament, this study investigates the genitival construction in Num. xxx 13; Deut. xxiii 24; Jer. xvii 16, and Ps. lxxxix 35, and the expression in Num. xxx 3; Judg. xi 36; Isa. xlv 23; and lv 11. One may conclude that these expressions bear signs of a juridical language, with the connotation of `self commitment'. Accordingly, in Deut. viii 3b denotes the self commitment of YHWH.

István Pásztori-Kupán --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 677-699
Zsolt Kozma --- 2008
In: Erdélyi Református Naptár a 2009. évre (2008), 48-55

2007

Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 37-52
Dezső Kállay --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 100-128
Zoltán Adorjáni --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 84-96
Vilmos József Kolumbán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 760-778
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 315-319
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 151-167
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 636-643
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Szabó Árpád Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 231-249
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 194-196
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 11-21
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Az írás, melynek ez az első része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Szabolcs Czire --- 2007
In: Cercetări Biblice 1 (2007), 144-149
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Igazság és élet (2007), 72-78
Edit Somfalvi --- 2007
In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397

Az írás a történetmondás lelkigondozói lehetőségeit taglalja, különös tekintettel a kisgyermekkorra, amikor a kisgyermek egyik "kommunikációs formája" a történet. Kiderül, hogy a történetmondás mint esemény és élmény, befolyásolja a gyermeknek a kedélyállapotát, lelkiállapotát és akár lelki egészségét is. Röviden összefoglalva: az a gyermek, akinek a felnőtt történetet mesél, kiegyensúlyozottabb és egészségesebb.

Pages