Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2007

István Pásztori-Kupán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 644-656
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Az írás a második részlete annak a nagyobb tanulmánynak, ami azzal foglalkozik, hogy milyen módszereket érdemes választani a bibliai történetek kisgyermekek számára való átadásra, milyen fejlődési szakaszokat és dimenziókat kell figyelembe venni, valamint milyen hatékony lehet a történet mondó "munka" a gyermek életében.

Dezső Kállay --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 100-128
Zoltán Adorjáni --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 84-96
Sándor Béla Visky --- 2007
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2007), 32-40
Szabolcs Czire --- 2007
In: Cercetări Biblice 1 (2007), 144-149
Zsolt Geréb --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 97-111
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 190-194
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 315-319
Jenő Kiss --- Groningen · 2007
In: Roest, Henk de, Wischmeier, Wolfgang Heiliger Text. Die Identitätsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft (2007), 33-41
Elek Rezi --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 151-167
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2007
In: Balázs Mihály, Gábor Csilla Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (Egyetemi Műhely 2007), 401-409
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 11-21
Szabolcs Czire --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 16-38
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Az írás, melynek ez az első része, azt taglalja, hogy milyen új módszerek vannak a fejlődési szakaszokat figyelembe vevő lelkigondozásnak a gyermekek esetében.

Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Igazság és élet (2007), 72-78
Zsolt Kozma --- 2007
In: Pannonhalmi Szemle (2007), 8-21
Szabolcs Czire --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 241-258
Edit Somfalvi --- 2007
In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397

Az írás a történetmondás lelkigondozói lehetőségeit taglalja, különös tekintettel a kisgyermekkorra, amikor a kisgyermek egyik "kommunikációs formája" a történet. Kiderül, hogy a történetmondás mint esemény és élmény, befolyásolja a gyermeknek a kedélyállapotát, lelkiállapotát és akár lelki egészségét is. Röviden összefoglalva: az a gyermek, akinek a felnőtt történetet mesél, kiegyensúlyozottabb és egészségesebb.

Vilmos József Kolumbán --- Sepsiszentgyörgy · 2007
In: Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylveszter Zoltán Háromszéki kutatók doktori disszertációi (2007), 66-75
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 626-635
Zsolt Geréb --- Grand Rapids · 2007
In: Alston, Wallace M., Welker, Michael Biblical Interpretation in the Reformed Tradition. Reformed Theology, Identity and Ecumenicity (Eerdmans 2007), 116-124
Elek Rezi --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 161-172
Botond Péter Koppándi --- Caerphilly · 2007
In: The Home We Share. Globalization, Post-Modernism and Unitarian/Universalist Theology (2007), 179-200
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1-10
Sándor Kovács --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 148-160
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1053-1062
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116
Edit Somfalvi --- 2007
In: Keresztény Szó 18 (2007), 16-20

Az írás első részlete annak a nagyobb tanulmánynak, ami azzal foglalkozik, hogy milyen módszereket érdemes választani a bibliai történetek kisgyermekek számára való átadásra, milyen fejlődési szakaszokat és dimenziókat kell figyelembe venni, valamint milyen hatékony lehet a történet mondó "munka" a gyermek életében.

Zoltán Adorjáni --- Komárom · 2007
In: L. Erdélyi Margit, Peres Imre Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Selye János Egyetem 2007), 338-349
Csaba Balogh --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 22-45

Tekintettel arra, hogy Izrael sorsa történelmileg számos ponton kötődik az őt körülvevő nemzetekéhez, nem kelt különösebb feltűnést az, hogy az idegen népeknek a prófétai irodalom mindvégig előkelő helyet biztosít. Hóseás könyve kivételével minden prófétánál találunk olyan szövegeket, amelyek elsősorban nem Izrael vagy Júda jelenét és jövőjét taglalják, hanem idegen népekről szólnak. Ez a tanulmány az idegen népekkel kapcsolatos próféciagyűjteményeket vizsgálja az ószövetségi prófétai irodalomban.

Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2007
In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 37-52
Vilmos József Kolumbán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 760-778
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 636-643
György Papp --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 194-196
Elek Rezi --- 2007
In: Keresztény Magvető 113 (2007), 399-413

2006

Szabolcs Czire --- 2006
In: Keresztény Magvető 112 (2006), 387-403
Zsolt Kozma --- 2006
In: Deutsches Pfarrblatt (2006), 196-197

»Wenn der Heilige erscheint« Der dreimal heilige Herr erscheint Jesaja im Tempel, spricht zu ihm und sendet ihn zur Urteilsverkündung. Es ist ein atemberaubender Anblick. Der Auftrag Gottes ist erschreckend. Aus der Vernichtung kann man nicht aus eigenen Kräften neu erstehen, allein dadurch, dass der Herr jemand zum prophetischen Dienst befähigt. Und da ist noch das Volk Juda am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus, und dieses Volk ist reif für das Gericht.

Kurta József --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 821-824
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 586-597
Elek Rezi --- 2006
In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33
Zoltán Adorjáni --- 2006
In: Látó - szépirodalmi folyóirat 17 (2006), 82-94
György Papp --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 187-196
István Pásztori-Kupán --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2006), 299-323
Zsolt Geréb --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 106-116
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 381-406
Kurta József --- Marosvásárhely · 2006
In: Bányai Réka Könyves műveltség Erdélyben (Mentor Kiadó 2006), 90-95
Zoltán Adorjáni --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 139-150

Pages