Az erdélyi unitárius egyház története II

Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/2. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2009. 2. vol. 851 pp. (Sajtó alá rendezte: Márkos Albert, Sándor Kovács)