Az Európai Unió gender mainstreaming programja

Bernhard, Kaiser, Pólya Katalin, Takács Klaudia (ed.): Az Európai Unió gender mainstreaming programja. Komárom: Selye János Egyetem 2016. 108 pp. (Szaklektorálta: Sándor Béla Visky )

Az Európai Unió gender mainstreaming programjának több aspektusát teológiai etikai értékítélet alá vetik a kötetben közölt nemzetközi tudományos konferencia előadásai.