Related articles

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Isten elé vitt fájdalom. In: Unitárius Kalendárium (2011), 98-104
  2. Botond Péter Koppándi: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (2010), 48-50

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : Immanuel Kant teodiceája, avagy a rossz problémájára adott elméleti válaszlehetőségek elutasítása. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2008), 45-60
  2. Sándor Béla Visky : Teodicea helyett vitadicea: Friedrich Nietzsche és a szenvedés. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 381-406
  3. Sándor Béla Visky : Isten és a szenvedés Jürgen Moltmann teológiájában. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
  4. Sándor Béla Visky : Az Isten szenvedése teológiájának alapkérdései Kazoh Kitamori értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2003), 5-6