Hírek

feb 09 ∙ 11:39 ∙ 1 hét óta

Az őstörténetek közül talán az 1Móz 4,1–16 a leghiányosabb és a legtöbb feltételes választ kapott szöveg.

feb 09 ∙ 11:23 ∙ 1 hét óta

A szerető Isten megengedte, hogy az ember a kert minden fájáról egyék (2,16), de most ezzel szemben, saját maga számára ír elő törvényt. Gondolkozásában a gyermeki engedelmesség és szabadság helyébe a vallás és a korlátozó törvény lép. Téved.

Akadémiai naptár

Könyvek

Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2018 ∙ 664 pp.

Két évvel ezelőtt szerveztük meg első ízben az egyháztörténeti konferenciát, azóta pedig további kettőre is sor került. 2017. áprilisában volt a második konferencia, amelynek a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére A reformáció öröksége címet adtuk. Innen származik e kötet címe is.

Adorjáni Zoltán ∙ Kolozsvár 2017 ∙ 136 pp.

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat hatodik kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2019
In: Igazság és élet 2019 (72-82)
Czire Szabolcs ∙ Szeged 2018
In Benyik György: Helenistischer und Judaistischer Hintergrund des Neuen Testaments (69-81)
Czire Szabolcs ∙ Szeged 2018
In Benyik György: Interpretation of the Letter to the Romans (81-92)
Czire Szabolcs ∙ 2018
In: Keresztény Magvető (518-530)
Kiss Jenő ∙ Budapest 2018
In Literáty Zoltán: Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen (29-41)
Visky Sándor Béla ∙ Kolozsvár 2018
In Berszán István: A reformáció aktualitásai (195-207)

Prédikációk