Összes bejegyzés

Frissítés Cím
jún 27 Legyen világosság
jún 27 Vendégszerető tanúságtétel
jún 27 Hallgatói értékelés
jún 26 Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I
jún 26 Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II
jún 26 Tanárszemmel
jún 26 Jób könyvének olvasása közben
jún 26 Isten elé vitt fájdalom
jún 26 Unitárius prófétaság
jún 26 Térjen vissza a Lélek!
jún 26 Ajándék – Jézusnak
jún 26 Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe
jún 26 Menjetek el! - Útravaló beszéd teológusoknak
jún 26 Az "akkor" – most van
jún 26 Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása
jún 26 A filozófia keresztje. A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában
jún 26 Az autentikus bocsánat lehetősége
jún 26 Tanévzáró ünnepély. 2016-2017
jún 26 Akadémiai évzáró ünnepély. 2016-2017
jún 26 Református akadémiai évzáró és kibocsátó. 2016-2017
jún 26 Tizenhárom református hallgató tett ünnepélyes fogadalmat az akadémiai évzáró istentiszteleten
jún 26 Unitárius évzáró és kibocsátó. 2016-2017
jún 26 Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Unitárius évzáró és kibocsátó
jún 26 Treisprezece studenți reformați au finalizat studiile de masterat în teologie protestantă pastorală
jún 26 Thirteen students have successfully finished their MA studies
jún 26 Az egységesítés "göröngyös útjain". Adalékok az unitárius istentiszteleti rend 16-19. századi történetéhez
jún 21 Anunț privind depunerea dosarelor de candidatură
jún 21 Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére
jún 21 Az Út repertóriuma: 1915-1944, 2001-2006
jún 20 Könyvbemutató: "Erdélyi református zsinatok iratai" és "Protestáns Erdély"

Oldalak