Összes bejegyzés

Frissítés Cím
dec 09 Találkozó mentorokkal
dec 09 Jelenések 1,9-18
dec 09 1 Korinthus 2,5-10
dec 09 1 Korinthus 1,26-31
dec 09 Könyvbemutató - Nico ter Linden: Az a hír járja...
dec 09 Így ünnepelte a Protestáns Teológiai Intéztet Vegyeskara a reformáció 500. éves jubileumát
dec 08 A KPTI vegyeskara a Reformáció emlékévében
dec 08 „… hogy Istenbe vessék reménységüket”. Kozma Zsolt igehirdetése, amely elhangzott a Reformáció 500. évfordulóján tartott ünnepségen
dec 07 Gustav-Adolf-Werk ösztöndíj 2017/2018
dec 07 Gustav-Adolf-Werk ösztöndíj 2018/2019
dec 07 Abschied vom Jahwisten
dec 06 Díszdoktori címet kapott Buzogány Dezső
dec 06 Feltámadás, húsvét, új élet. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. április 9-13
dec 06 Egyetemközi kapcsolatok
dec 05 Merre tovább, konfirmáció? Hitvallástétel általi elköteleződés és életkori kérdések teológiai, lélektani és pedagógiai szempontból
dec 05 Alkalmas-e a Heidelbergi Káté arra, hogy egy mai fiatal mai hitvallástételre való felkészítésének alapanyagául szolgáljon?
dec 05 Énekelt hitvallás. Hitvallási tartalmak énekeinkben
dec 05 Hitvallás a liturgiában
dec 05 Személyiségspecifikus krédó
dec 05 A hitvallásalkotás mint lehetőség és kötelesség a jelenkor egyházában
dec 05 „…ha valaki Isten igéjéből jobbra tanítana…” A hitvallás mint hermeneutikai kulcs a Szentírás értelmezéséhez
dec 05 Hitvallás és eretnekség a 18. században
dec 05 A II. Helvét Hitvallás egyik különlegessége: Szűz Mária személyének reformátori értelmezése és ennek aktuális vonatkozásai
dec 05 A Második Helvét Hitvallás az erdélyi zsinatokon a 17–18. században
dec 05 A hitvallás szerepe az óegyház életében
dec 05 Gyülekezeti hitvallás, teológia és igehirdetés az Újszövetség irataiban
dec 05 A homológiától a mártíriumig. Milyen hitvallásra épül fel Krisztus egyháza?
dec 05 A hitvallás igazsága és az élet valósága
dec 05 „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is.” Továbbított hit a Deuteronómiumban
dec 05 A hit megvallásának terminológiája a Bibliában és az óegyházi teológiai iratokban

Oldalak