Összes bejegyzés

Frissítés Cím
máj 24 Jézus Krisztus egyháza. Az egyháztörténet vázlata
máj 24 Ágendatanulmány
máj 24 A zselyki egyházközség emlékkönyve (1881-1950)
máj 24 Református teológia Kolozsvárott. Az első évtizedek
máj 24 Abacs Márton és Zalányi László vitája és a hit artikulusai
máj 24 Bodola János védekezése. Forrásközlés
máj 24 Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére
máj 24 Zilahi Sebes János apológiája
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 23 450 Years From The Proclamation of Religious Freedom in Transylvania
máj 23 Cseh unitáriusok éves közgyűlése
máj 23 Rendszerszemlélet és önismeret a lelkészi munkában
máj 23 Unitárius lelkésztovábbképző
máj 23 Homiletikai megújulás Észak-Amerikában
máj 23 Kihívások a homiletikai palettán - Gyakorlati teológiai nemzetközi tudományos konferencia
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 21 Viaskodni vagy tusakodni?
máj 18 Theologisch Deutsch I
máj 18 Legációs kibocsátó (2018 Pünkösd)
máj 17 A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
máj 16 Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (4)
máj 16 A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör konferenciája
máj 15 Egy hűséges sáfár és talentumai. Dr. Fejes Sándor emléke
máj 15 A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. III. egyháztörténeti műhelykonferencia
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés

Oldalak