Összes bejegyzés

Frissítés Cím
jan 15 Könyvbemutató
jan 14 Isten és istennő
jan 14 Az Ószövetségi teológia tárgy feladata. Elvek és módszerek (1)
jan 14 Órajegyzet
jan 14 Ószövetség és mitológia
jan 14 Az Ószövetség jelentősége a keresztyén teológiában
jan 14 Az Ószövetségi teológia tárgy feladata. Elvek és módszerek (2)
jan 14 Szellemi lények az Ószövetségben
jan 14 Kánontörténet, társadalomtörténet és ószövetségi teológia
jan 14 Az ószövetségi monoteizmus problémái (2)
jan 14 Az ószövetségi monoteizmus problémái (1)
jan 14 Az Él istennév a Bibliában. Él-lel képzett istennevek, Él és Baál
jan 14 Képtisztelet az Ószövetségben (1)
jan 14 Jahve és az ószövetségi Izrael hite
jan 14 Képtisztelet az Ószövetségben (2)
jan 12 A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok
jan 11 Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni (Zsid 10:31) - Az Újszövetség másik arca
jan 11 Disturbing Divine Behavior: Troubling Old Testament Images of God
jan 11 Nem úgy öntöttél-e engem, mint tejet? (Jób 10:10) – Az ószövetségi antropológia ismeretlen arcai
jan 11 Az Úr, a te Istened, féltő[n szerető] Isten (Deut 6:15) – Exkluzívizmus és intolerancia az Ószövetségben
jan 11 Vedd a te fiadat és áldozd meg égő áldozatul (Gen 22:2) - Teljesíthetetlen etikai mércék?
jan 11 Rátámadt az Úr és meg akarta ölni (Ex 4,26) - Veszélyes-e az Ószövetség Istene?
jan 11 Jákóbot szerettem, Ézsaut gyűlöltem (Mal 1:2-3) – Kiválasztás és elvetés
jan 11 Pusztítsátok el mindenét (1Sám 15:3) - Szent háború?
jan 11 Megátkozta őket az Úr nevében (2 Kir 2:24) – Szentség és világkép az Ószövetségben
jan 11 Minden hiábavalóság! (Préd 1:2) - Életfilozófia az Ószövetség pereméről
jan 11 Uram, bosszúállás Istene, jelenj meg! (Zsolt 94:1) – A negatív érzelmek helye Izrael hitvilágában
jan 11 Bevezetés. Mennyiben keresztyén szöveg az Ószövetség?
jan 11 Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban (Ex 20:5) – A kollektív felelősség kérdése az Ószövetségben
jan 11 Kiértékelés

Oldalak