Összes bejegyzés

Frissítés Cím
feb 06 Hallgatói értékelés
feb 06 Bevezetés az Ószövetségbe IV
feb 05 A vendégszeretet (Zsid. 13,2 )
feb 05 A francia reformáció mártíriuma
feb 05 Tudomány nélkül elvész a nép. Beszámoló a 2017. május 4-én tartott egyháztörténeti konferenciáról
feb 05 Órarend
feb 05 Johannes Honterus és Brassó reformációja
feb 05 Milyen összefüggés áll(hat) fenn a bibliai irodalmi formák és a prédikáció formája között?
feb 05 Református iskoláztatás az Erdélyi Református Egyházkerületben
feb 05 Egyén – gyülekezet – egyház. A személyesség, lokalitás és univerzalitás szerepe a megújulásban
feb 05 Szemelvények a kortárs próféta-kutatás eredményeiből
feb 05 Hagyomány és újítás a katekhétikában – régi tartalom új formában
feb 05 Amíg nem jön egy próféta… (1Makk 4,48) „Vissza az Írásokhoz!” Írásmagyarázási módszer a Makkabeusok első könyvében
feb 05 Élet, halál, feltámadás az énekeinkben
feb 05 Jézus feltámadása mint történelmi esemény N. T. Wright The Resurrection of the Son of Man c. könyve alapján
feb 05 Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés
feb 05 Krisztus feltámadásának üdvtani jelentősége Pál apostol leveleiben
feb 05 Feltámadáshit a Jób testamentumában
feb 05 A paradicsombéli lelkek állapota, az idők vége és az örökkévalóság
feb 05 A test feltámadása és az önazonosság
feb 05 Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben
feb 03 Előzetes regisztrációs adatlap -- Németalföldi és erdélyi peregrinusok találkozása
feb 02 Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére
feb 01 Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (3)
feb 01 Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (4)
feb 01 Vizsgaidőszak MA II. évfolyam
feb 01 III. Egyháztörténeti Műhelykonferencia
feb 01 VII. Kolozsvári Magyar Egyetemista Kórustalálkozó
feb 01 Vizsgaidőszak
feb 01 Legációs kibocsátó (2018 Pünkösd)

Oldalak