Összes bejegyzés

Frissítés Cím
máj 23 Unitárius lelkésztovábbképző
máj 23 Homiletikai megújulás Észak-Amerikában
máj 23 Kihívások a homiletikai palettán - Gyakorlati teológiai nemzetközi tudományos konferencia
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 23 Istenországa és a művészkedő egyletesek
máj 21 Viaskodni vagy tusakodni?
máj 18 Theologisch Deutsch I
máj 18 Legációs kibocsátó (2018 Pünkösd)
máj 17 A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
máj 16 Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (4)
máj 16 A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör konferenciája
máj 15 Egy hűséges sáfár és talentumai. Dr. Fejes Sándor emléke
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 Megbeszélés
máj 15 A fiatal Vásárhelyi János teológiai fejlődése
máj 15 20. századi templomépítési törekvések Egeres református gyülekezeteben
máj 15 Nagyvárad-Rét, 90
máj 15 Liturgika-oktatás a kolozsvári Református Theológiai Fakultáson, 1949–1989
máj 15 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház diakóniájának története a rendszerváltástól napjainkig
máj 15 Felvidéki reformátusok az elmúlt 100 év kihívásaiban
máj 15 Mozzanatok egy püspöki életútból
máj 15 Román-magyar belügyi és állambiztonsági kapcsolatok református egyházi ügyekben. Svájci vonal – a Szabó Endre-ügy
máj 15 Belmisszió a Marosi Ref. Egyházmegyében a 20-as 30-as években - realitás vagy utópia
máj 15 Erdélyi református püspökök hódolati esküi
máj 15 A reformáció 300. jubileumi ünnepségeiről a Habsburg Birodalomban
máj 15 Megbeszélés és a konferencia bezárása
máj 15 Az erdélyi szászok egyházszerkezete
máj 15 Mítosz és valóság: Huszti András

Oldalak