Összes bejegyzés

Frissítés Cím
szep 22 Újszövetségi exegézis II
szep 22 Újszövetségi exegézis I
szep 22 Intertestamentális kortörténet
szep 22 Limba greacă III
szep 22 Görög nyelv III
szep 22 A Tóra végső formája és teológiai mondanivalója
szep 22 Bevezetés az Ószövetségbe III
szep 22 Bevezetés az Ószövetségbe I
szep 21 A Tóra kialakulásának kora
szep 21 A Tóra történetei a régészet fényében
szep 21 Búcsú a jahvistától: újabb elméletek
szep 21 A korábbi kutatás forrásai és azok sajátosságai: J, E, D, P
szep 21 A Tóra kialakulásának régebbi elméleti (2)
szep 21 A Tóra kialakulásának régebbi elméletei (1)
szep 21 A Tóra szövegének sajátosságai és kérdései (2) (csoportmunka, szintézis)
szep 21 A Tóra szövegének sajátosságai és kérdései (1) (csoportmunka)
szep 21 Az Ószövetség mint ókori közel-keleti irodalom
szep 21 Őstörténet, Ősatyák Gen 3–50
szep 21 Bevezetés a Tórába. Teremtéstörténetek (Gen 1–2)
szep 21 Az ószövetségi kánon története (1) Fogalmak, fordítások, kérdések
szep 21 Az Ószövetség mint ókori közel-keleti irodalom
szep 21 Karácsony homiletikája
szep 21 Az őszi hálaadás homiletikuma
szep 21 A Pentateuchus kanonizációja: mikor és miért?
szep 21 Deuteronomium (1) Vazallusszerződés Jhwh-val
szep 21 Genesis 37–50: Joseph Story or Israel- Joseph Story?
szep 21 Comments on the Historical Background of the Abraham Narrative Between “Realia” and “Exegetica”
szep 21 Comments on the Historical Background of the Jacob Narrative in Genesis
szep 21 Zwischen Urkunden, Fragmenten und Ergänzungen: Zum Stand der Pentateuchforschung
szep 21 Abschied vom Jahwisten

Oldalak