A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. III. egyháztörténeti műhelykonferencia

Kolumbán Vilmos József: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. III. egyháztörténeti műhelykonferencia. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, egyháztörténeti konferencia | 2018 May 30 | 09:00.

A KPTI Egyháztörténeti Tanszéket tisztelettel meghív minden érdeklődőt A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben című III. egyháztörténeti műhelykonferenciára

Az idei egyháztörténeti konferenciára 2018. május 30-án kerül sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén sem lesz meghatározott tematika, viszont a bejelentkező előadásoknak a magyar egyháztörténethez kell kapcsolódniuk.

Az előadással való jelentkezés határideje: 2018. május 11.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi címen lehet:
Kolumbán Vilmos József
email: vkolumban@yahoo.com
Mobil: 0744-581.289

Program

2018/05/30 szerda

Időpont Felelős Esemény Helyszín
09:00 Megnyitó Református Múzeum
09:05
 • Hegyi Géza
A selyki tizedper története (1322–1504) Református Múzeum
09:25
 • Hegyi Ádám
Repozitórium használata az egyháztörténeti kutatásokban Református Múzeum
09:45
 • Kovács Sándor
Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság? Református Múzeum
10:05
 • Molnár Lehel
Fikció és valóság. A háromszéki unitáriusok a 17. század első felében Református Múzeum
10:25 Megbeszélés
10:35 Kávészünet
10:50
 • Gudor K. Botond
A tordai vallásszabadság háttere (1568) Református Múzeum
10:50
 • Baráth Béla Levente
A reformáció 300. jubileumi ünnepségeiről a Habsburg Birodalomban Református Levéltár
11:10
 • Bartha Aladár
Bod Péter halotti beszédei, mint oktatási eszköz Református Múzeum
11:10
 • Ballai Zoltán
Erdélyi református püspökök hódolati esküi Református Levéltár
11:30
 • Bartha Zoltán
A végrendelet, mint a felekezeti hovatartozást meghatározó elem a 17–18. századi Erdélyben Református Múzeum
11:30
 • Berekméri Róbert Árpád
Belmisszió a Marosi Ref. Egyházmegyében a 20-as 30-as években - realitás vagy utópia Református Levéltár
11:50
 • Gordán Edina
Ifj. Teleki József (1701–1729) disszertációgyűjteménye Református Múzeum
11:50
 • Jánosi Csongor
Román-magyar belügyi és állambiztonsági kapcsolatok református egyházi ügyekben. Svájci vonal – a Szabó Endre-ügy Református Levéltár
12:10 Megbeszélés
12:20 Kávészünet
12:30
 • Benkő Timea
Lutheránus istentisztelet egy többnemzetiségű gyülekezetben – a nagybányai evangélikus gyülekezet két- és háromnyelvű kéziratos ágendái (1679–1828) Református Múzeum
12:30
 • Lévai Attila
Mozzanatok egy püspöki életútból Református Levéltár
12:50
 • Ősz Sándor Előd
Az Erdélyi Református Egyház "kanonikus" püspöknévsora Református Múzeum
12:50
 • Somogyi Alfréd
Felvidéki reformátusok az elmúlt 100 év kihívásaiban Református Levéltár
13:10
 • Tamás Iringó
Pulpitusra való kendők. Éneklőszék takarók a 17–18. századból. Református Múzeum
13:10
 • Csík György
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház diakóniájának története a rendszerváltástól napjainkig Református Levéltár
13:30
 • Zsigmond Attila
Memoriae Sacrum. Zilah református prédikátorai a kezdetektől 1830-ig Református Múzeum
13:30
 • Kálmán Csaba
Egy hűséges sáfár és talentumai. Dr. Fejes Sándor emléke Református Levéltár
13:50 Megbeszélés
14:00 - 15:00
Ebédszünet
15:00 - 15:20
Múzeumlátogatás Református Múzeum
15:30
 • Lakatos Sándor
A gazdasági fejlődés hatása és az egyházi normák változása az udvarhelyszéki falvakban 1800–1940 között Református Múzeum
15:30
 • Kurta József
Liturgika-oktatás a kolozsvári Református Theológiai Fakultáson, 1949–1989 Református Levéltár
15:50
 • Tóth Levente
19. századi lelkésznaplók történeti forrásértéke Református Múzeum
15:50
 • Pálfi József
Nagyvárad-Rét, 90 Református Levéltár
16:10
 • Kovács Kálmán Árpád
A filozófia helye az előző századforduló ébredésében Református Múzeum
16:10
 • Nagy Alpár Csaba
20. századi templomépítési törekvések Egeres református gyülekezeteben Református Levéltár
16:30
 • Lányi Gábor
A Szigetszentmiklósi Református Egyházközség az 1950-es években. A második világháború utáni magyarországi református gyülekezettörténetírás forrásai Református Múzeum
16:30
 • Kállai Benedek
A fiatal Vásárhelyi János teológiai fejlődése Református Levéltár
16:50 Megbeszélés
17:00 Kávészünet
17:10
 • Kiss Réka
Lehetőségek és korlátok a református egyház kommunista diktatúra alatti történetek kutatásában Református Múzeum
17:30
 • Kolumbán Vilmos
Mítosz és valóság: Huszti András Református Múzeum
17:50
 • Buzogány Dezső
Az erdélyi szászok egyházszerkezete Református Múzeum
18:10 Megbeszélés és a konferencia bezárása Református Múzeum