magiszteri vizsga

A református, evangélikus és unitárius egyházakban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

  • 09.00 Beiratkozás
  • 10.00 Alakuló ülés
  • 11.00 Vizsgák

A református, evangélikus és unitárius egyházakban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

    A szabályzat hatálya

  1. Jelen szabályzat hatálya a Protestáns Teológiai Intézetben folyó licenciátusi és magiszteri képzésekre terjed ki.
  2. A szabályzatot főszabályként kell alkalmazni, amelyet a PTI által készített szabályzatok kiegészíthetnek.
  3. A szakdolgozat-készítés célja, terjedelme

  4. A szakdolgozat olyan írásbeli dolgozat, amely a szak, szakirány diszciplínáihoz kapcsolódó elméleti-általános témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző önálló munka.
Subscribe to magiszteri vizsga