licenciátusi vizsga

Vizsgarend

Június 24 - 09.00 - Beiratkozás
Június 25 - 09.00 - Szakdolgozatok megvédése
Június 26 - 09.00 - Szóbeli záróvizsgák

  • 09.00 Beiratkozás
  • 10.00 Alakuló ülés
  • 11.00 Vizsgák

    A szabályzat hatálya

  1. Jelen szabályzat hatálya a Protestáns Teológiai Intézetben folyó licenciátusi és magiszteri képzésekre terjed ki.
  2. A szabályzatot főszabályként kell alkalmazni, amelyet a PTI által készített szabályzatok kiegészíthetnek.
  3. A szakdolgozat-készítés célja, terjedelme

  4. A szakdolgozat olyan írásbeli dolgozat, amely a szak, szakirány diszciplínáihoz kapcsolódó elméleti-általános témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző önálló munka.
Subscribe to licenciátusi vizsga