igehirdetés

Papp György: A hatodik trombitaszó: pusztító hadsereg az Eufrátesz mellől. .

Könyvbemutató

2014. február 18-án a Protestáns Teológiai Intézet hallgatói is megismerkedhettek Szép Eduárd és Lőrincz István lelkipásztorok 2013-ban megjelent könyveivel.

Nagy István: Homiletika.

Adorjáni Zoltán: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye.

Az Ószövetség meghatározó szerepe a református igehirdetésben

Ez a téma és kérdésfelvetés korántsem új keletű – egyébként mi az, ami még annak számíthat a mai teológiában? Az egyház- és teológiatörténet során, amióta az Ószövetség bekerült a képbe, sokan és sokféle módon keresték már a választ a fenti kérdésre, és ezek eredménye számtalan könyvben és tanulmányban áll előttünk. Mindeközben azonban szakmai fórumokon, teológiai vitákban, gyülekezetekben, baráti beszélgetésekben, egyházi sajtóban, elektronikus levelezőlistákon megjelenő Ószövetséggel kapcsolatos negatív megnyilvánulások jelzik azt, hogy bár a téma nem újszerű, mégis igen aktuális marad.

Adorjáni Zoltán: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye.

Papp György: Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben.

Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet.

Göröngyös út vezet az íróasztaltól a szószékig, de a hűséges készülés vonzza a Szentlélek áldását. Kiss Jenő szakmai alapossággal, körültekintő szakirodalom-használattal bontja ki a textusokat, lelki mélységeket megjárva, személyességre törekedve. A készülés szakaszait bejárva nem tompítja az üzenetért vállalt tusakodás dilemmáit sem, és megérezteti a készülés közbeni intim hangulatot, a vallomásos és hitvallásos jelleget.

Subscribe to RSS - igehirdetés