csendesnap

„Adj már csendességet”- csendült fel az ének a díszteremben, s ezzel kezdetét vette a 2016-2017. második félévének csendesnapi programja, amelyre igazán szükségünk volt az elmúlt hetek izgalmai, éjt nappallá tévő fáradtságos időszaka után. Jó volt kissé elcsendesedni, az Úrra tekinteni, s hálát adni a mögöttünk álló vizsgaidőszak és pótvizsgaidőszak véget éréséért, bármilyen is legyen annak kimenetele.

A csendesnapok idei témái: média és misszió, ifjúsági misszió, gyülekezetépítés és roma gyerekek oktatása.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet minden ősszel – a viszonylag csendes nyarak után – megtelik hangokkal. A 2016-2017-es tanévkezdést két új "frekvencia" is meghatározta.

Az új szemeszter tanévnyitó csendesnapokkal kezdődik, ahol az Intézeten kívülről érkező előadók segítik a lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatók önmagukra és a világra való reflexióját.

A csendesnapok előadói az Unitárius Egyháznak ebben a világban vállalt szerepét, jelentőségét és jövőbeni helyzetét fejtegették.

A csendesnapokon elhangzó előadások az ifjúsági misszió témakörét járták körül. A szervezők olyan előadókat hívtak meg, akik már régóta tevékenykednek az ifjúsági munka terén.

Subscribe to csendesnap