Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

A könyv visszatekintés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben eltöltött tízéves rektori szolgálatomra a 2006–2016 közötti években. Ennek a mozgalmas, küzdelmes, sok változást hozó időszaknak a legtalálóbb összefoglalását egyetlen szóba kívántam sűríteni: megújulás.

Senate

President: Dr. Adorjáni Zoltán

Rector's office

Rector: Dr. Kállay Dezső
Vice rector: Dr. Rezi Elek

Dean's office

Dean: Dr. Balogh Csaba
Vice dean: Dr. Kiss Jenő

Secretariat

Secretary: Czirmay Anikó

Ahogyan híres kortársa, Kolumbusz a Földről, a fizikai világról alkotott képünket változtatta meg visszavonhatatlanul, Luther Márton és a Reformáció magát a világot alakította át. Ennek jelentőségét felbecsülni, hatásának mélységét értékelni nem a politikusok dolga, illetékessége.

Ezért, ha megengedik, inkább arról beszélek, mit jelent számunkra, erdélyi magyarok számára a Reformáció.

„Erdélyben tél-túl villámlani kezdett Isten igéje”, írta Heltai Gáspár visszatekintve pár évtizeddel a Reformáció kezdete után.

Főtiszteletű Püspök Urak! Eminenciás Érsek Úr! Ünneplő Gyülekezet!

Szenátus

Elnök: Dr. Adorjáni Zoltán

Rektori hivatal

Rektor: Dr. Kállay Dezső
Rektorhelyettes: Dr. Rezi Elek

Dékáni hivatal

Dékán: Dr. Balogh Csaba
Dékánhelyettes: Dr. Kiss Jenő

Főtitkári hivatal

Főtitkár: Czirmay Anikó

A KPTI 120 éves évfordulójára megjelent nyomtatvány elektronikus verziója betekintést nyújt az Intézet múltjába és jelenébe. A dokumentum pdf formátumban letölthető.

A teológia nem szigetelődhet el, hanem be kell kapcsolódni a tudományos világ vérkeringésébe. A lelkészképző intézetnek ott a helye, ahol Erdély tudományegyeteme is működik.

Oldalak

Subscribe to Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet