Unitárius egyházi ének III

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. UÉ 193, UÉ 59

  Vigyázz értem, Úr Isten (UÉ 193)
  Téged kereslek könnyeimben (UÉ 59)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 170-170 (1) 52-53 (2)
 2. UÉ 294, UÉ 33

  Tovább már nem kísérhetünk (UÉ 294)
  Mennyben lakó én Istenem (UÉ 33)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 240-241 (2) 32-32 (1)
 3. UÉ 213, UÉ 199

  Erős várunk (UÉ 213)
  Tebenned bíztunk (UÉ 199)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 187-188 (2) 176-177 (2)
 4. UÉ 317

  Örvendj egész föld (UÉ 317)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 253-254 (2)
 5. UÉ 48

  Miatyánk, kit fennragyogó (UÉ 48)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 42-43 (2)
 6. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 7. UÉ 2, UÉ 3

  Isten szent házába (UÉ 2)
  Az Úrnak házában (UÉ 3)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 17-18 (2)
 8. UÉ 25, UÉ 51

  Oh, jelenj meg (UÉ 25)
  Dicsőséges Úr Isten (UÉ 51)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 28-28 (1) 45-46 (2)
 9. UÉ 209, UÉ 131

  Dicsér téged teljes szívem (UÉ 209)
  Hajnal mosolyog (UÉ 131)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 183-184 (2) 113-114 (2)
 10. UÉ 145, UÉ 157

  Oh, lobbanj fel, szent pünköst égi lángja (UÉ 145)
  Napkeletre nézzetek (UÉ 157)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 126-126 (1) 135-136 (2)
 11. UÉ 159, UÉ 118

  Oh, jertek ünnepeljünk (UÉ 159)
  Adj már csendességet (UÉ 118)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 137-137 (1) 103-104 (2)
 12. UÉ 140, UÉ 82

  Rengjen a föld belé (UÉ 140)
  Dicsérlek tégedet (UÉ 82)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 121-122 (2) 72-73 (2)
 13. Ismétlés

 14. Részletvizsga a 8-13. órák anyagából

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 22 óra/szemeszter.
 • Összesen: 36 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.

Bibliográfia

Könyv