Martirologie protestantă

Scopul subiectului: a suplini viitorii preoţi cu material auxiliar de catehetică şi de predică. Scopul seminariilor nu este cercetarea ştiinţifică a martirologiei protestante, ci aplicarea și folosirea rezultatelor în practica pastorală cotidiană. În cursul seminariilor participanţii vor primi o introducere în martirologie, vor fi prezentate narativele de martirologie protestantă (unitariană) acestea vor oferi un ajutor substanţial în procesul de creare a predicilor; vor fi discutate şi prelucrate acele textele literare care au ca subiect biografii şi naraţiuni despre martiri protestanţi.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Competenţe: participanţii la seminarii vor fi introduşi în diferitele modalităţi de aplicare a narativelor de martirologie în procesul de conștientizare a virtuţilor legate de credinţă şi etică; Competenţe specifice: prin conştientizarea faptului că şi narativele despre martiri sunt construcţii care au o structură specifică, care sunt create pentru a servi la edificarea identității protestante (de ex. credință şi represiune, justiţia morală etc.), studenţii pot observa similarităţile, întâlnirea şi stratificarea dintre ficţiune și istorie, artă și literatură. Realizarea misiunii de propăvăduire a credinței în spirit irenic. Analiyarea și interpretarea datelor privind istoria cultului / bisericii și a lator religii.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 68
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 22
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 8
Szorgalmi idő összesen 40

Vizsgáztatás

Verificare pe parcurs 70%.
Participarea și angajarea studenților pe parcursul semestrului 30%

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban