Lelkigondozási gyakorlat I

A gyakorló teológus megismeri mentora lelkigondozói gyakorlatát és szemléletét; tanulja a kapcsolatteremtést és a bizalomépítést, illetve a kapcsolat és a bizalom fenntartását; gyakorolja a megelőző lelkigondozást; alkalmazza a már elsajátított pojmenikai ismereteket, begyakorolja és megerősíti a szakmai és személyes lelkigondozói kompetenciákat; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába.

A gyakorló teológus ennek érdekében:
1) beszélget a mentorával annak lelkigondozói gyakorlatáról és pojmenikai szemléletéről; erről a beszélgetésről beszámolót ír, amelyben külön reflektál a beszélgetésre és annak tartalmára; a beszámolót megküldi a szaktanárnak;
2) meglátogat egy családot, amely éppen egyik életciklusból a másikba megy át, hogy támogassa azt az illető életciklussal együtt járó alapkonfliktus megfelelő megoldásában; a megelőző lelkigondozás során figyelembe veszi az aktuális átmenet sajátosságait, a beszélgetésben követi a lelkigondozói beszélgetés dinamikáját;
3) a látogatásról jegyzőkönyvet készít, követve a jegyzőkönyvírás szabályait;
4) írásban reflektál a látogatásra és a jegyzőkönyvre;
5) a jegyzőkönyvet és a reflexiót megküldi a szaktanárnak, majd írásban reflektál a szaktanár észrevételeire.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyéni lelkigondozói szemlélet kialakítása és tudatosítása. A bizalomépítéssel és a kapcsolatteremtéssel,valamint a megelőző lelkigondozással kapcsolatos sajátos kompetenciák megszilárdítása. Ebben segítség a mentor és a szaktanár.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 160
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 104

Vizsgáztatás

A hallgató érdemjegyet kap a beszámoló, a jegyzőkönyv, valamint az első és a második reflexió alapján.