Ifjúságszociológia

A kurzus célja, hogy bevezesse a lelkészjelölteket az ifjúsági kultúra-kutatás fontosabb kérdéseibe, mint például az ifjúsági korszakváltáz, az ifjúsági korszak kitolódása és a vele együtt járó fogyasztói magatartások, a szabadidő és fesztiválkutúra, az értékrendváltozás és deviancia, identitáskeresés és szubkultúrák témaköreibe. A tantárgy távlati célja a minőségi ifjúsági lelkipásztori munka előmozdítása.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az ifjúsági kultúra értése, a szubkultúrák felismerése és a kommunikáció kialakításának készsége, a fogyasztáshoz kapcsolódó identitáselemek értése, szabadidő és munkanélküliség szcenárióinak ismerete, a félév alatt tárgyalt témák alkalmazási képessége a lelkészi szolgálatban.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 89
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 26
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 16
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 16
Személyre szabott konzultáció 3
Szorgalmi idő összesen 61

Vizsgáztatás

45% - A diákok kis munkacsoportokat alkotva dogoznak fel egy-egy szakirodalmi témakört, és mutatják azt be.
55% - Írásbeli záróvizsga a kötelező irodalom megjelölt tételei alapján.