Tantárgyak

Kató Szabolcs Ferencz · Kredit 4 · Szem 1 · Őszi

A kurzus bevezetést nyújt az Ószövetség gyűjteményének (kánon) kialakulásába, valamint Mózes öt könyvének tartalmi áttekintését adja.

Kató Szabolcs Ferencz · Kredit 4 · Szem 2 · Tavaszi

Az Ószövetségi bevezetés II kurzus célja a történeti könyveinek, az ószövetség költészeti irodalmának és bölcsességirodalmának áttekintése.

Kató Szabolcs Ferencz · Kredit 4 · Szem 3 · Őszi

A négy féléves kurzus harmadik egységében az előző félévek ismereteire alapozva az egyes ószövetségi könyvek irodalomtörténeti fejlődése és azok történelmi kontextusa kerül a középpontba. Ebben a félévben a Tóra kialakulásának problémái kerülnek terítékre.

Kató Szabolcs Ferencz · Kredit 4 · Szem 4 · Tavaszi

A kurzus célja kettős: egyrészt áttekinti az ószövetségi prófétai irodalmat (Kései Próféták), másrészt, ezzel párhuzamban röviden felvázolja az ún. kettészakadt királyság korának történetét (Kr.e. 10-6. század).