A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban

Adorjáni Zoltán: A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10. 1 (2019), 325-341. pp.