Az erdélyi unitárius egyház története II

Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/2. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2009. 2. köt. 851 old. (Sajtó alá rendezte: Márkos Albert, Kovács Sándor)