A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2020

 1. Kovács Sándor: Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez. In: Unitárius Közlöny 30 (2020), 8-9

2019

 1. Adorjáni Zoltán: D. dr. Pap Géza közleményei. In: Református Szemle 112 (2019), 105-106
 2. Adorjáni Zoltán, Buzogány Dezső: Köszöntő. In: Református Szemle 112 (2019), 447-449
 3. Kállay Dezső: „…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Dr. Rezi Elek hatvanötödik születésnapjára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 7-10
 4. Székely Miklós: Egy barátság margójára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 11-17
 5. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
 6. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
 7. Visky Sándor Béla: Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the Gospel of Jesus the King, by Matthew W. Bates. In: Journal of Reformed Theology 13 (2019), 193-194
 8. Czire Szabolcs: Így jobbíthatsz életeden egy jegyzetfüzettel. In: Unitárius Közlöny (2019), 4-7
 9. Kovács Sándor: A hangszeres zene és az unitáriusok. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 10. Kovács Sándor: Cherchez la femme, vagy mégsem?. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 11. Kovács Sándor: A Kolosy-templomban. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 14-16
 12. Kovács Sándor: Erdélyország prímása. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 16-18
 13. Benkő Timea: Dicsőség a magasságban Istennek! Az ének, mely összeköt mennyet és földet. In: Evangélikus Harangszó 2019 (2019), 13-13
 14. Kolumbán Vilmos József: Boér Máté. In: Hitel 32 (2019), 92-94

2018

 1. Adorjáni Zoltán: A hajdani Franekerai Egyetem 16–17. századi nyomtatványainak kiállítása. In: Református Szemle 111 (2018), 245-246
 2. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma, 2018. február 23. In: Református Szemle 111 (2018), 247-248
 3. Adorjáni Zoltán: A 29. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2018. augusztus 27–29. In: Református Szemle 111 (2018), 573-578
 4. Visky Sándor Béla: Hogyan olvasunk? Körkérdés az igeértelmezésről. In: Sárospataki Füzetek 3 (2018), 103-104
 5. Czire Szabolcs: Ez pünkösd, nem osztálytalálkozó. In: Szabadság (2018), 3-4
 6. Czire Szabolcs: Kevesebb önbizalmat. In: Szabadság (2018), 3
 7. Czire Szabolcs: A vendég. In: Szabadság (2018), 3
 8. Czire Szabolcs: Miért a férfi hagyja el apját és anyját? . In: Szabadság (2018), 3
 9. Czire Szabolcs: Ragozás. In: Szabadság (2018), 5
 10. Czire Szabolcs: Mit jelent „félni Istent”? . In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6
 11. Czire Szabolcs: Követők egyháza. Időszerűtlen gondolatok a reformáció havában. In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6
 12. Czire Szabolcs: Adventi élet – Isten várószobájában. In: Unitárius Közlöny (2018), 4-7
 13. Czire Szabolcs: Közös a sorsunk. (Interjú Kató Béla püspökkel). In: Unitárius Közlöny (2018), 12-13
 14. Czire Szabolcs: Konfirmáltak mozgótábora. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 15. Czire Szabolcs: Lélekszínező – Unitárius mandalák. Interjú Bencze Zselykével. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 16. Benkő Timea: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12
 17. Kovács Sándor: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11
 18. Benkő Timea: "Kereszt és feltámadás, törvény és evangélium – egy reformátori ikonográfiai program". In: Népújság, Maros Megyei Napilap (2018), 15-15

2017

 1. Adorjáni Zoltán: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
 2. Koppándi Botond Péter: Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. In: Református Szemle 110 (2017), 215-221
 3. Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. - 2017. április 24.). In: Református Szemle 110 (2017), 332-334
 4. Adorjáni Zoltán: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei. In: Református Szemle 110 (2017), 336-343
 5. Adorjáni Zoltán: Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 - Marosvásárhely, 2017). In: Református Szemle 110 (2017), 448-449
 6. Adorjáni Zoltán: A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. In: Református Szemle 110 (2017), 537-557
 7. Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére . In: Református Szemle 110 (2017), 666-670
 8. Adorjáni Zoltán: A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. In: Református Szemle 110 (2017), 684-686
 9. Kovács Sándor: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 10. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 11. Czire Szabolcs: Thomas Mann és Bartók Béla. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-6

Oldalak