Kapcsolódó tanulmányok

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 294-311
  2. Kovács Sándor: Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014), 380-387
  3. Kovács Sándor: Adalékok a Szervét-irodalom, -ikonográfia és -kultusz történetéhez. In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209
  4. Kovács Sándor: Adalék Kossuth Lajos angol és amerikai unitárius kapcsolataihoz. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 20-30
  5. Kovács Sándor: Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374
  6. Kovács Sándor: Jakab Elek és Dávid Ferenc. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: The Influence of Michael Servestus on Francis Dávid and the begginnings of Transylvanian Unitarianism. In: Reed, Clifford M. (szerk.) A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (Prague: International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40