Kapcsolódó tanulmányok

Papp György

  1. Papp György: Khrüszosztomosz írásainak visszhangja az Institutio 1559-es kiadásában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (9937) 8 (2017), 81-99
  2. Papp György: Gnosztikusok és az egyháztant vitató óegyházi teológusok az Institutióban. In: Református Szemle 106 (2013), 649-661
  3. Papp György: Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325
  4. Papp György: Kálvin tanítása az ellenség iránti szeretetről. In: Református Szemle 102 (2009), 659-669

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108 (2015), 688-693

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: Az emberi lélek és az örök élet Kálvin első teológiai munkájában. In: Református Szemle 102 (2009), 573-594

Buzogány Dezső

  1. Buzogány Dezső: Kálvin és Melanchthon, avagy "meg kellene házasodnod, János!". In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 261-272

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Előszó. Református örökség és Kálvin a Református Szemlében. In: Református Szemle 102 (2009), 533-538

Geréb Zsolt

  1. Geréb Zsolt: Kálvin kommentárja az első Thesszalonikai levélhez. In: Református Szemle 102 (2009), 539-546

Juhász Tamás

  1. Juhász Tamás: Mirabilis est cursus verbi Dei. Die Entwicklung des Helvetischen Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone. In: Fata Márta (szerk.), Schindling, Anton (szerk.) Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Münster: Aschendorff 2009), 64-78

Kolumbán Vilmos József