A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor : Erdélyi református zsinatok iratai III. 1771-1789
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok; Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2001. 308 old.
Kovács Sándor : Boros György unitárius püspök naplója 1926-1941
Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 1.; Kolozsvár: Unitárius Egyház, 2001. 244 old.
Buzogány Dezső : Az erdélyi IKE története
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2000. 371 old. | ISSN 1454-0347
Kozma Zsolt : Liturgika
Kolozsvár: K. N., 2000. 82 old.
Kozma Zsolt : Pojmenika. A személyes lelkigondozás elmélete
: Protestáns Teológiai Intézet, 2000. 3 old.
Buzogány Dezső : Melanchthon és a szabad művészetek
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 1999. 150 old. | ISSN 1454-0347
Buzogány Dezső : Melanchthon úrvacsoratana levelei alapján
Debrecen, Budapest: , 1999. 155 old. | ISBN 9638360291
Buzogány Dezső : Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 6; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 1999. 178 old. | ISSN 1454-0347
Rezi Elek : Válaszd az életet! Unitárius erkölcstani tanulmányok
Unitárius Könyvtár 1; Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 1999. 97 old.
Buzogány Dezső : Az erdélyi IKE története 1930-ig
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Kolozsvár: , 1999. 352 old.

Oldalak