A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2004

Kolumbán Vilmos József --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12
Geréb Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 61-68
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 94 (2004), 72-76
Kiss Jenő --- 2004
In: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt 22 (2004), 51-52
Geréb Zsolt --- Groningen · 2004
In: Ed Noort Der Dekalog und die Theologie im Alten Testament. Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt (Rijksuniversiteit Groningen 2004), 15-25
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2004
In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
Balogh Csaba --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 3-20

Némely elszórtan jelentkező közvetlen utalás mellett, amely a prófécia későbbi korban való recepciójával foglalkozik, találunk egynéhány közvetett utalást is a prófétai szövegek egymással való kapcsolatát illetően. E tanulmánynak az a célja, hogy a prófétai tradíció jelenlétét és szerepét vizsgálja olyan szövegek esetében, amelyeket tárgyuknál fogva idegen népek elleni próféciáknak nevezünk.

2003

Kurta József --- 2003
In: Művelődés 56 (2003), 9-12
Kállay Dezső --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 89-92
Kovács Sándor --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 684-696
Geréb Zsolt --- 2003
In: Korunk (2003), 22-25
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2003
In: Imre Lajos Szombatesték a parókián (2003), 5-40
Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 13-31

Az elmúlt évszázad régészeti kutatásai sok tekintetben hozzájárultak a prófétákról és a profetizmusról alkotott hagyományos kép átértékeléséhez. Az izráelita próféciának a közel-keleti háttér ellenében való vizsgálata rendkívül termékeny aktivitásnak bizonyult. Az archeológia szövegleleteiből most ötöt szeretnék kiemelni. Ezek nagymértékben elősegítették a próféták társadalmi funkciójának jobb megértését, illetve részleteiben is betekintést engedtek abba a bonyolult folyamatba, amit a próféciák szóbeli és irodalmi formáinak kialakulása jelent

Visky Sándor Béla --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2003), 5-6
Somfalvi Edit --- 2003
In: Az Út 2003 (2003), 2-10

A cikk, ami egy hosszabb angolul megírt tanulmány rövidített változata, azt taglalja, hogy a legkisebb kortól hogyan segíthetjük a gyermekeket hitben felnőni. Ismerteti a hitfejlődés szakaszait, a nevelés csapdáit és ötleteket ad a hatékony neveléshez.

Balogh Csaba --- Barneveld · 2003
In: Kwakkel, Gert Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (De Vuurbaak 2003), 117-137

Naast de sporadische expliciete verwijzingen naar de receptie van de profetie door andere profeten in een latere tijd zijn er een aantal indirecte bewijzen met betrekking tot het onderlinge verband tussen de profetische teksten. Het doel van deze bijdrage is om de aanwezigheid en functie van de traditie te onderzoeken binnen de zogenaamde volkenprofetieën; dat wil zeggen: profetieën die gaan over de vreemde volken rondom Israël.

Adorjáni Zoltán --- Budapest · 2003
In: Kun Mária, Morvai Judit ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (B&V Bt. 2003), 9-23
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 310-318
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Keresztény Szó 14 (2003), 6-11
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 357-379
Pásztori-Kupán István --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 146-158
Koppándi Botond Péter --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 83-88
Geréb Zsolt --- 2003
In: Partiumi Egyetemi Szemle 2 (2003), 39-46
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 34-46
Juhász Tamás --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 19-25
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 526-550
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 854-856
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 93-100
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle (2003), 478-494
Kiss Jenő --- 2003
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (2003), 55-58
Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 211-234

Mózes 4. könyvében (4Móz 1 és 26) található népszámlálási adatok számos kérdést vetnek fel az írásmagyarázók előtt. A szó szerinti olvasat nemcsak a racionális történész-teológus elé állít akadályt, hanem komoly intertextuális konfliktust is eredményez. A tanulmány e számok funkcióját kereső modelleket értékeli röviden és javasol egy újabb módszert a cenzus adatainak értelmezéséhez. A függelékben található, a tárgyalt textusokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlat egyben utalás is a kérdés gyakorlati jelentőségére.

Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209
Kolumbán Vilmos József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 718-743
Geréb Zsolt --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 169-179
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 3 (2003), 87-99
Czire Szabolcs --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21

2002

Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2002
In: Tonk Márta, Adorjáni Zoltán Erdélyi Református Naptár a 2003. évre (Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 174-184
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 13-15
Visky Sándor Béla --- 2002
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2002), 75-78
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 198-205
Kiss Jenő --- Nagyszeben · 2002
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (Evangelisch Theologische Fakultät Herrmannstadt 2002), 88-93
Karasszon István --- Budapest · 2002
In: Karasszon István Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica (Mundus Kiadó 2002), 62-71
Kiss Jenő --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 5-10
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 97-106
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380
Rezi Elek --- Boston · 2002
In: Migdley, John One and Universal. Prayers and meditation for all over the World (Skinner House 2002), 11111-11111
Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 21-27
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 12-19
Visky Sándor Béla --- Budapest · 2002
In: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája 30 (2002), 99-107

Oldalak