A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2003

Juhász Tamás --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 19-25
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 526-550
Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 211-234

Mózes 4. könyvében (4Móz 1 és 26) található népszámlálási adatok számos kérdést vetnek fel az írásmagyarázók előtt. A szó szerinti olvasat nemcsak a racionális történész-teológus elé állít akadályt, hanem komoly intertextuális konfliktust is eredményez. A tanulmány e számok funkcióját kereső modelleket értékeli röviden és javasol egy újabb módszert a cenzus adatainak értelmezéséhez. A függelékben található, a tárgyalt textusokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlat egyben utalás is a kérdés gyakorlati jelentőségére.

Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 93-100
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle (2003), 478-494
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 854-856
Koppándi Botond Péter --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 83-88
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 34-46

2002

Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 20-30
Czire Szabolcs --- 2002
In: A Láng (2002), 0-0
Czire Szabolcs --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342
Visky Sándor Béla --- 2002
In: Az Út 2002 (2002), 61-68
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 198-205
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2002
In: Tonk Márta, Adorjáni Zoltán Erdélyi Református Naptár a 2003. évre (Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 174-184
Kiss Jenő --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 5-10
Rezi Elek --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 380-388
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 13-15
Visky Sándor Béla --- 2002
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2002), 75-78
Juhász Tamás --- Kolozsvár · 2002
In: Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről 1 (Scientia Kiadó 2002), 237-268
Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 84-91
Rezi Elek --- Boston · 2002
In: Migdley, John One and Universal. Prayers and meditation for all over the World (Skinner House 2002), 11111-11111
Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 24-26
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 97-106
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: The Journal of Theological Studies 53 (2002), 102-111
Visky Sándor Béla --- Budapest · 2002
In: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája 30 (2002), 99-107
Kiss Jenő --- Nagyszeben · 2002
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (Evangelisch Theologische Fakultät Herrmannstadt 2002), 88-93
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 10-16
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 444-447
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380
Rezi Elek --- Prague · 2002
In: Hill, Andrew M., McAllister, Jill K., Reed, Clifford M. A Global Conversation. Unitarian Universalism at the Dawn of the 21st Century. Theological Symposium (International Council of Unitarians and Universalists 2002), 59-71

Theological Symposium, June 25-30, 2001, Oxford.

Karasszon István --- Budapest · 2002
In: Karasszon István Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica (Mundus Kiadó 2002), 62-71
Czire Szabolcs --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 313-325
Geréb Zsolt --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 11-21
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 12-19
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: Augustinianum 42 (2002), 481-489
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2002
In: 2002 (Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 141-144
Rezi Elek --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 60-66
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 420-432
Visky Sándor Béla --- 2002
In: Református Szemle (2002), 206-225
Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 86-97
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 540-543

2001

Czire Szabolcs --- 2001
In: Keresztény Magvető 107 (2001), 37-54
Buzogány Dezső --- 2001
,
Kolumbán Vilmos József --- 2001
,
Ősz Sándor Előd --- 2001
,
Szabó Csilla Andrea --- 2001
In: Református Szemle 94 (2001), 187-201
Kiss Jenő --- 2001
In: Református Szemle 94 (2001), 211-214
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2001
In: Ney, Philip-G., Peeters-Ney, Marie A. Abortusztúlélők (Koinónia 2001), 5-21
Adorjáni Zoltán --- Szeged · 2001
In: Benyik György Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (JATE Press 2001), 109-118
Rezi Elek --- H. N. · 2001
In: Steers, David European Perspectives on Communion (Ulster Unitarian Christian Association for the European Liberal Protestant Network 2001), 41-47

Oldalak