A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2004

Rezi Elek --- Prague · 2004
In: Reed, Clifford M. A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40

Theological Confrerence, Geneva, 24th-26th October 2004.

Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 94 (2004), 72-76
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 105-139
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Keresztény Szó 25/12 (2004), 26-29
Buzogány Dezső --- 2004
In: Református Szemle (2004), 514-524
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 160-170
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Adorjáni Zoltán --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 461-492
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 5-18
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 77-85
Kozma Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 123-129
Geréb Zsolt --- Bécs · 2004
In: Die Bibel als Buch der Bildung. Festschrift für Gottfried Adam zum 65. Geburtstag (LIT Verlag 2004), 147-158
Balogh Csaba --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 3-20

Némely elszórtan jelentkező közvetlen utalás mellett, amely a prófécia későbbi korban való recepciójával foglalkozik, találunk egynéhány közvetett utalást is a prófétai szövegek egymással való kapcsolatát illetően. E tanulmánynak az a célja, hogy a prófétai tradíció jelenlétét és szerepét vizsgálja olyan szövegek esetében, amelyeket tárgyuknál fogva idegen népek elleni próféciáknak nevezünk.

Golka, F. W. --- 2004
In: Currents in Biblical Research 2 (2004), 153-177
Kiss Jenő --- 2004
In: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt 22 (2004), 51-52
Geréb Zsolt --- Szeged · 2004
In: Benyik György Világi közösség - Vallási közösség. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged - 2003 (JATE Press 2004), 123-134
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 259-276
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 71-85
Kovács Sándor --- Manchester · 2004
In: Smith, Leonard Unitarian to the Core. Unitarian College Manchester 1854-2004 (2004), 143-160
Kiss Jenő --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76
Kolumbán Vilmos József --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 212-214
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2004
In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 57-81
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 437-443
Rezi Elek --- Kolozsvár · 2004
In: Frunză, Sandu Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în Romania (Lime 2004), 47-50

Conferinţă organizată de Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie -Filozofie, Catedra de Filozofie Sistematică si SACRI.

Papp György --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 284-287

2003

Kovács Sándor --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 684-696
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 854-856
Geréb Zsolt --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 169-179
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 3 (2003), 87-99
Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 211-234

Mózes 4. könyvében (4Móz 1 és 26) található népszámlálási adatok számos kérdést vetnek fel az írásmagyarázók előtt. A szó szerinti olvasat nemcsak a racionális történész-teológus elé állít akadályt, hanem komoly intertextuális konfliktust is eredményez. A tanulmány e számok funkcióját kereső modelleket értékeli röviden és javasol egy újabb módszert a cenzus adatainak értelmezéséhez. A függelékben található, a tárgyalt textusokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlat egyben utalás is a kérdés gyakorlati jelentőségére.

Koppándi Botond Péter --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 83-88
Kurta József --- 2003
In: Művelődés 56 (2003), 9-12
Kiss Jenő --- 2003
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (2003), 55-58
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 34-46
Geréb Zsolt --- 2003
In: Korunk (2003), 22-25
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 89-92
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2003
In: Imre Lajos Szombatesték a parókián (2003), 5-40
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2003), 5-6
Kállay Dezső --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128
Adorjáni Zoltán --- Budapest · 2003
In: Kun Mária, Morvai Judit ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (B&V Bt. 2003), 9-23
Somfalvi Edit --- 2003
In: Az Út 2003 (2003), 2-10

A cikk, ami egy hosszabb angolul megírt tanulmány rövidített változata, azt taglalja, hogy a legkisebb kortól hogyan segíthetjük a gyermekeket hitben felnőni. Ismerteti a hitfejlődés szakaszait, a nevelés csapdáit és ötleteket ad a hatékony neveléshez.

Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Keresztény Szó 14 (2003), 6-11
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 357-379
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209
Kolumbán Vilmos József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 718-743
Geréb Zsolt --- 2003
In: Partiumi Egyetemi Szemle 2 (2003), 39-46

Oldalak