A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2003

Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 3 (2003), 87-99
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 310-318
Kállay Dezső --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128
Juhász Tamás --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 19-25
Kovács Sándor --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 684-696
Geréb Zsolt --- 2003
In: Korunk (2003), 22-25
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2003
In: Imre Lajos Szombatesték a parókián (2003), 5-40
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2003), 5-6
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 854-856
Balogh Csaba --- Barneveld · 2003
In: Kwakkel, Gert Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (De Vuurbaak 2003), 117-137

Naast de sporadische expliciete verwijzingen naar de receptie van de profetie door andere profeten in een latere tijd zijn er een aantal indirecte bewijzen met betrekking tot het onderlinge verband tussen de profetische teksten. Het doel van deze bijdrage is om de aanwezigheid en functie van de traditie te onderzoeken binnen de zogenaamde volkenprofetieën; dat wil zeggen: profetieën die gaan over de vreemde volken rondom Israël.

Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 13-31

Az elmúlt évszázad régészeti kutatásai sok tekintetben hozzájárultak a prófétákról és a profetizmusról alkotott hagyományos kép átértékeléséhez. Az izráelita próféciának a közel-keleti háttér ellenében való vizsgálata rendkívül termékeny aktivitásnak bizonyult. Az archeológia szövegleleteiből most ötöt szeretnék kiemelni. Ezek nagymértékben elősegítették a próféták társadalmi funkciójának jobb megértését, illetve részleteiben is betekintést engedtek abba a bonyolult folyamatba, amit a próféciák szóbeli és irodalmi formáinak kialakulása jelent

Adorjáni Zoltán --- Budapest · 2003
In: Kun Mária, Morvai Judit ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (B&V Bt. 2003), 9-23
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 357-379
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Keresztény Szó 14 (2003), 6-11
Pásztori-Kupán István --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 146-158
Koppándi Botond Péter --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 83-88
Geréb Zsolt --- 2003
In: Partiumi Egyetemi Szemle 2 (2003), 39-46
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 34-46
Kiss Jenő --- 2003
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (2003), 55-58
Kurta József --- 2003
In: Művelődés 56 (2003), 9-12
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 526-550
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 89-92
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle (2003), 478-494
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 93-100
Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 211-234

Mózes 4. könyvében (4Móz 1 és 26) található népszámlálási adatok számos kérdést vetnek fel az írásmagyarázók előtt. A szó szerinti olvasat nemcsak a racionális történész-teológus elé állít akadályt, hanem komoly intertextuális konfliktust is eredményez. A tanulmány e számok funkcióját kereső modelleket értékeli röviden és javasol egy újabb módszert a cenzus adatainak értelmezéséhez. A függelékben található, a tárgyalt textusokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlat egyben utalás is a kérdés gyakorlati jelentőségére.

Kolumbán Vilmos József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 718-743
Somfalvi Edit --- 2003
In: Az Út 2003 (2003), 2-10

A cikk, ami egy hosszabb angolul megírt tanulmány rövidített változata, azt taglalja, hogy a legkisebb kortól hogyan segíthetjük a gyermekeket hitben felnőni. Ismerteti a hitfejlődés szakaszait, a nevelés csapdáit és ötleteket ad a hatékony neveléshez.

Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209

2002

Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 24-26
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374
Czire Szabolcs --- 2002
In: A Láng (2002), 0-0
Karasszon István --- Budapest · 2002
In: Karasszon István Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica (Mundus Kiadó 2002), 62-71
Visky Sándor Béla --- 2002
In: Az Út 2002 (2002), 61-68
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2002
In: Tonk Márta, Adorjáni Zoltán Erdélyi Református Naptár a 2003. évre (Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 174-184
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 444-447
Visky Sándor Béla --- 2002
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2002), 75-78
Kiss Jenő --- Nagyszeben · 2002
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (Evangelisch Theologische Fakultät Herrmannstadt 2002), 88-93
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 13-15
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 198-205
Kiss Jenő --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 5-10
Rezi Elek --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 60-66
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380
Rezi Elek --- Boston · 2002
In: Migdley, John One and Universal. Prayers and meditation for all over the World (Skinner House 2002), 11111-11111
Czire Szabolcs --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 313-325
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 12-19
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 540-543
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: The Journal of Theological Studies 53 (2002), 102-111
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 10-16
Rezi Elek --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 380-388

Oldalak