A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2002

Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 86-97
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 20-30
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 97-106
Czire Szabolcs --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342
Visky Sándor Béla --- Budapest · 2002
In: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája 30 (2002), 99-107
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 10-16
Juhász Tamás --- Kolozsvár · 2002
In: Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről 1 (Scientia Kiadó 2002), 237-268
Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 84-91
Visky Sándor Béla --- Budapest · 2002
In: Peccato e misericordia divina come problema dell’uomo di oggi (Márton Áron Publishing House 2002), 99-108
Kiss Jenő --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 5-10
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 198-205
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374
Geréb Zsolt --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 11-21
Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 24-26

2001

Buzogány Dezső --- 2001
In: Református Szemle (2001), 378-379
Eugene Lowry --- 2001
In: (2001), 1-135
Adorjáni Zoltán --- 2001
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 2 (2001), 107-121
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2001
In: Ney, Philip-G., Peeters-Ney, Marie A. Abortusztúlélők (Koinónia 2001), 5-21
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2001
In: Jakabffy Tamás Beszéd a láthatatlanról. Teológiai és egyházi írások (Glória Kiadó 2001), 49-66
Kolumbán Vilmos József --- 2001
In: Erdővidéki lapok 2 (2001), 10-15
Adorjáni Zoltán --- Szeged · 2001
In: Benyik György Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (JATE Press 2001), 109-118
Buzogány Dezső --- 2001
,
Kolumbán Vilmos József --- 2001
,
Ősz Sándor Előd --- 2001
,
Szabó Csilla Andrea --- 2001
In: Református Szemle 94 (2001), 187-201
Czire Szabolcs --- 2001
In: Keresztény Magvető 107 (2001), 37-54
Kiss Jenő --- 2001
In: Református Szemle 94 (2001), 211-214
Visky Sándor Béla --- 2001
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2001), 69-95
Rezi Elek --- H. N. · 2001
In: Steers, David European Perspectives on Communion (Ulster Unitarian Christian Association for the European Liberal Protestant Network 2001), 41-47
Adorjáni Zoltán --- 2001
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 56 (2001), 24-54

2000-2001

Kurta József --- 2000-2001
In: Magyar Egyházzene 8 (2000-2001), 205-213

2000

Kolumbán Vilmos József --- 2000
In: Erdővidéki lapok 1 (2000), 10-14
Kovács László Attila --- 2000
In: Jer, örvendjünk keresztyének. Teológiai tanulmányok (2000), 49-67
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2000
In: Somogyi Botond Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 63-73
Pásztori-Kupán István --- 2000
In: Sárospataki Füzetek 4 (2000), 23-43
Juhász Tamás --- 2000
In: Confessio 4 (2000), 13-19
Kiss Jenő --- Kolozsvár · 2000
In: Somogyi Botond Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 57-62
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2000
In: La Rochelle-i Hitvallás (Koinónia 2000), 5-24
Adorjáni Zoltán --- 2000
In: Keresztény Szó 11 (2000), 1-9
Pásztori-Kupán István --- 2000
In: Református Szemle 93 (2000), 317-336
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2000
In: Jézust szerető asszonyok (Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége 2000), 21-33
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2000
In: Somogyi Botond Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 125-132
Kurta József --- 2000
In: Quo Vadis 14-15 (2000), 18-24
Kovács Sándor --- Kolozsvár · 2000
In: Gaal György A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben (2000), 316-334
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2000
In: Jézust szerető asszonyok (Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége 2000), 87-93

1999

Adorjáni Zoltán --- 1999
In: Keresztény Szó 10 (1999), 20-23
Rezi Elek --- Kolozsvár · 1999
In: Lakiteleki Unitárius Emléknapok (Unitárius Egyház 1999), 15-21
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 1999
In: Imre Lajos: Önéletírás (Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék 1999), 7-15
Rezi Elek --- Kolozsvár · 1999
In: Lakiteleki Unitárius Emléknapok (Erdélyi Unitárius Egyház 1999), 15-21
Adorjáni Zoltán --- 1999
In: Keresztény Szó 10 (1999), 4-6
Adorjáni Zoltán --- 1999
In: Igehirdető 10 (1999), 80-84

Oldalak