Cărți

Adorjáni Zoltán ∙ Cluj-Napoca 2017 ∙ 136 pp.

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat hatodik kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Papp György ∙ Riga 2018 ∙ 179 pp.

E kommentár elolvasása nem csak Kálvint – az írásmagyarázat szerzőjét – hozza közelebb az olvasóhoz, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy isten- és önismeretünket gyarapítva úgy számláljuk napjainkat, hogy közben bölcs szívhez jussunk. Kálvin szerint ugyanis gyakorlatilag ez a kettős ismeret jelenti az igazi bölcsességet.

Studii și articole

Kovács Sándor ∙ 2018
In Kolumbán Vilmos József: A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok (84-94)
Kolumbán Vilmos József ∙ Cluj-Napoca 2018
In Kolumbán Vilmos József: A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok 24 (324-337)
Kolumbán Vilmos József ∙ Cluj-Napoca 2018
In Kolumbán Vilmos József: A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok 24 (65-83)
Adorjáni Zoltán ∙ 2018
In: Református Szemle 111 (365-374)
Balogh Csaba ∙ 2018
In: Review of Biblical Literature (1-6)
Kovács Sándor ∙ Debrecen 2018
In Száraz Orsolya: A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században (156-167)

Predici