Összes bejegyzés

Frissítés Cím
Dec 15 Akkor a hegy megy a pusztához
Dec 15 Akkor a hegy megy a pusztához
Dec 13 Studia Doctorum Theologiae Protestantis
Dec 12 Az igehirdető, a homiletikai hármas (triász) második eleme (II.): Az átgondolatlan elfogultásg (reflektálatlan szubujektivizmus) szerepe és megnyilvánulása a prédikálásban
Dec 12 Az igehirdető: a homiletikai hármas (triász) második eleme (III.): Az átgondolt, tudatos személyesség szerepe és megnyilvánulása a prédikálásban
Dec 12 Az igehirdető, a homiletikai hármas (triász) második eleme (I.): Az igehirdető szerepe a prédikálásban mint teológiai kérdés
Dec 12 A gyülekezet: a homiletikai hármas (triász) első eleme (II.): Kik a prédikáció hallgatói? - Szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésichológiai szmpontok
Dec 12 A gyülekezet: a homiletikai hármas (triász) első eleme (I.): Ki a prédikáció hallgatója? - Teológiai megközelítés
Dec 10 Homiletik
Dec 10 Einführung in die Homiletik
Dec 10 A homiletika mint teológiai diszciplína
Dec 10 Homiletika I
Dec 10 Homiletikai műhely
Dec 10 Lábjegyzetek az 1Móz első részeihez: (2) Ég és föld (1Móz 1,1b)
Dec 10 Lábjegyzetek az 1Móz első részeihez: (1) Megértés (1,1–2,4a)
Dec 10 Lábjegyzetek az 1Móz első részeihez
Dec 10 Review of Oskar Dangl, Das Buch Habakuk. Neuer Stuttgarter Kommentar - Altes Testament 25/1. Stuttgart: Bibelwerk, 2014
Dec 09 Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?
Dec 07 Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán
Nov 22 Pünkösdi szünet 2019
Nov 22 Húsvéti szünet 2019
Nov 22 Pünkösdi legációs gyakorlat - 2019
Nov 22 Húsvéti legációs gyakorlat - 2019
Nov 22 BA és MA szakdolgozatok leadásának határideje
Nov 22 Pótvizsgaidőszak
Nov 22 Tavaszi félév kezdete
Nov 22 Szünidő
Nov 22 Téli vizsgaidőszak
Nov 22 Téli szünidő
Nov 22 Karácsonyi legáció - 2018

Pages