Capitolul VI. Modalitățile de colaborare dintre structurile de conducere ale ITP și personalul didactic, de cercetare, tehnic și administrativ și organizațiile studențești

  • Art. 140. Reprezentanţii organizaţiilor studenţilor şi al personalului didactic şi nedidactic din ITP pot participa la activitatea structurilor de conducere din ITP (Consiliul Facultăţii, Senatul ITP, Consiliul de administraţie etc.), fie în calitate de membri aleşi, fie în calitate de invitaţi la şedinţele structurilor respective.
  • Art. 141. Organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul fiecărei componente a comunităţii universitare pot participa ca invitaţi la şedinţe când se discută probleme studenţeşti. Studenţii au cel puţin un reprezentant în comisiile de etică, de asigurare a calităţii, precum şi în alte comisii cu caracter social, conform Legii nr. 1/2011.
  • Art. 142. La şedinţele structurilor de conducere, în cazul unor dezbateri, care se finalizează cu hotărâri privind problemele studenţeşti sau problemele personalului, reprezentanţii organizaţiilor personalului şi studenţeşti legal constituite au dreptul să-şi exprime în mod liber opiniile şi propunerile şi să îşi susţină cauza.
  • Art. 143. Aspectele care constituie preocupări de bază ale organizaţiilor personalului şi studenţeşti, cum sunt de exemplu cele privind condiţiile de muncă şi de viaţă ale personalului angajat şi ale studenţilor, fac obiectul unor analize punctuale de dezbateri şi de consultări atât cu reprezentanţii organizaţiilor respective în structurile de conducere, cât şi cu alţi invitaţi din organele de conducere ale personalului şi organizaţiile studenţilor.
  • Art. 144. Persoanele din funcţiile de conducere se recomandă a participa la activităţile specifice organizaţiilor personalului şi studenţeşti, pentru a cunoaşte mai bine problemele cu care acestea se confruntă şi pentru realizarea în comun a obiectivelor strategice ale ITP.
  • Art. 145. Periodic, reprezentanţi din structurile de conducere ale ITP organizează întâlniri cu reprezentanţii studenţilor, pentru a analiza şi a se consulta în probleme majore ale procesului de învăţământ, ale pregătirii practice a studenţilor, ale cercetării ştiinţifice studenţeşti, probleme de cazare, de acordare a burselor şi altor facilităţi pentru studiu şi condiţii de viaţă (mobilităţi, asistenţă şi îngrijirea sănătăţii etc.).
  • Art. 146. Reprezentanţii studenţilor sunt cooptaţi în comitetele de organizare a manifestărilor specifice vieţii universitare (sesiuni ştiinţifice, simpozioane, concursuri interuniversitare cultural-ştiinţifice şi sportive etc.).
  • Art. 147. Conducerea ITP prin Consiliul de Administraţie, organizează periodic reuniuni comune privind aplicarea şi monitorizarea respectării prevederilor Cartei universitare, Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului (în curs de aprobare), Codului de etică şi deontologie, Regulamentului de ordine interioară şi ale celorlalte regulamente specifice activităţii de învăţământ, cercetare şi vieţii sociale din ITP la care participă reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti.