Biblioteca proprie a Institutului

  • Art. 168. Activitatea bibliotecii se desfăşoară conform Regulamentului bibliotecii. Principala menire a bibliotecii este sprijinirea activităţii educaţionale, a pregătirii profesionale ale studenţilor, a cercetării ştiinţifice şi a altor activităţi academice.
  • Art. 169. Biblioteca ITP asigură schimbul internaţional al diferitelor reviste de specialitate şi altor publicaţii ştiinţifice proprii. Totodată, realizează achiziţiile de carte şi abonamente periodice din ţară şi din străinătate.
  • Art. 170. Activitatea personalului bibliotecii este coordonat de cadrul didactic numit de către Consiliul Facultăţii.