Capitolul X. Internatul și cantina Institutului

  • Art. 194. Institutul pune la dispoziţia studenţilor săi internat şi cantină, care funcţionează conform Regulamentului privind ordinea interioară ITP, precum şi Regulamentului internatului.
  • Art. 195. Studenţii care beneficiază de serviciile internatului şi cantinei, sunt obligaţi să respecte Regulamentele susmenţionate.
  • Art. 196. Studenţii care nu locuiesc în internat, au obligaţia să respecte prevederile Regulamentului privind ordinea interioară ITP.
  • Art. 197. Supravegherea internatului şi cantinei intră în atribuţiile unui cadru didactic responsabil, numit de către Consiliul Facultăţii.