Cânt bisericesc reformat III

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre.

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de himnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. MRÉ 51, MRÉ 159

  Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem (MRÉ 51)
  Örvend mi szívünk (MRÉ 159)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 121-123 (3) 282-283 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 36-37 (2) 95-96 (2)
 2. MRÉ 181b, MRÉ 185, MRÉ 191

  Jöjj, népek Megváltója (MRÉ 181b)
  Ó, jöjj,ó, jöjjj, Immánuel (MRÉ 185)
  Az Istennek szent angyala (MRÉ 191)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 300-300 (1) 304-305 (2) 312-314 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 171-171 (1) 174-175 (2)
 3. MRÉ 194, MRÉ 197, MRÉ 199

  Dicsőség mennyben az Istennek (MRÉ 194)
  Itt állok jászolod felett (MRÉ 197)
  Jöjjetek Krisztust dicsérni (MRÉ 199)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 316-316 (1) 321-322 (2) 324-325 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 177-179 (3)
 4. MRÉ 203, MRÉ 254b, MRÉ 309b

  Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel (MRÉ 203) 177-178)
  Erős várunk nékünk az Isten (MRÉ 254b) 203-204)
  Seregeknek hatalmas nagy királya (MRÉ 309b) 113-114)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 328-329 (2) 391-392 (2) 456-456 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 113-114 (2) 177-178 (2) 203-204 (2)
 5. MRÉ 330b, MRÉ 354 MRÉ 367

  Adj békességet, Úr Isten! (MRÉ 330b)
  Megáll az Istennek Igéje (MRÉ 354)
  Mindenkorom áldom az én Uramat (MRÉ 367)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 483-483 (1) 517-517 (1) 531-532 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 99-100 (2) 105-106 (2) 145-146 (2)
 6. MRÉ 391b, MRÉ 400b

  Gondviselő jó Atyám vagy (MRÉ 391b)
  Légy csendes szívvel (MRÉ 400b)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 563-563 (1) 576-577 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 155-156 (2) 161-161 (1)
 7. Examen parțial din materia orelor 1-6

 8. MRÉ 16, MRÉ 236, MRÉ 242

  Tarts meg engemet, ó én Istenem (MRÉ 16)
  Krisztus feltámadott (MRÉ 236)
  A pünkösdnek jeles napján (MRÉ 242)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 56-57 (2) 369-370 (2) 375-376 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 16-17 (2) 104-105 (2) 242-242 (1)
 9. MRÉ 23, MRÉ 250

  Az Úr énnékem őriző pásztorom (MRÉ 23)
  Isten élő Lelke, jöjj (MRÉ 250)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 71-72 (2) 383-384 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 20-21 (2) 224-225 (2)
 10. MRÉ 32, MRÉ 338

  Ó, mely boldog az oly ember éltébe’ (MRÉ 32)
  Mikoron Dávid nagy búsultában (MRÉ 338)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 86-87 (2) 495-496 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 25-26 (2) 153-153 (1)
 11. MRÉ 84, MRÉ 342

  Ó, seregeknek Istene (MRÉ 84)
  Irgalmazz, Úr Isten immáron én nékem! (MRÉ 342)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 165-167 (3) 501-502 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 49-50 (2) 147-148 (2)
 12. MRÉ 90, MRÉ 407

  Tebenned bíztunk eleitől fogva (MRÉ 90)
  Térj magadhoz, drága Sion (MRÉ 407)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 175-177 (3) 583-585 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 52-53 (2) 205-206 (2)
 13. MRÉ 211b, MRÉ 453

  Örvendezzen már e világ (MRÉ 211b)
  Örök Isten, merre, merre vagy? (MRÉ 453)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 339-340 (2) 641-642 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 179-179 (1)
 14. Examen parțial din materia orelor 8-13

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 45 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 5 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 50 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 64 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.

Bibliografie

Carte