Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Buzogány Dezső : Az erdélyi IKE története
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2000. 371 pag. | ISSN 1454-0347
Kozma Zsolt : Liturgika
Cluj-Napoca: K. N., 2000. 82 pag.
Kozma Zsolt : Pojmenika. A személyes lelkigondozás elmélete
: Institutul Teologic Protestant, 2000. 3 pag.
Buzogány Dezső : Melanchthon úrvacsoratana levelei alapján
Debrecen, Budapesta: , 1999. 155 pag. | ISBN 9638360291
Buzogány Dezső : Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 6; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1999. 178 pag. | ISSN 1454-0347
Rezi Elek : Válaszd az életet! Unitárius erkölcstani tanulmányok
Unitárius Könyvtár 1; Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 1999. 97 pag.
Buzogány Dezső : Az erdélyi IKE története 1930-ig
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Cluj-Napoca: , 1999. 352 pag.
Buzogány Dezső : Melanchthon és a szabad művészetek
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1999. 150 pag. | ISSN 1454-0347
Székely Árpád, Kovács László Attila : A református kántor kézikönyve
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998. 1 pag.
Adorjáni Zoltán : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1997. 200 pag.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének második kiadása elsősorban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. Az általános bevezetés után három főrészre tagolt és mindenekelőtt leíró jellegű nyelvtan hangtani alapismereteket nyújt, majd szótani és mondattani kérdéseket ír le. Jóllehet az igényes nyelvtanok legterjedelmesebb részét a...

Pages