Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Adorjáni Zoltán : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. [I. kiadás]
Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 1994. 137 pag.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének első kiadása a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. A leíró jellegű nyelvtan hangtani, szótani és mondattani ismeretet nyújt és a lényegre szorítkozik, de mindent közöl, ami feltétlenül szükséges az újszövetségi görög nyelv elsajátításához. Az igeragozásban az aspektusokat érvényesíti, itt...

Rezi Elek : Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 1992. 70 pag.
Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 pag.
Schrage, Wolfgang : Ethik des Neuen Testaments
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. 1 pag.
Schrage, Wolfgang : Ethik des Neuen Testaments
: , 1989. 1 pag.
Buda Béla : A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei
: , 1986. 1 pag.
Boszormeniy-Nahy, Ivan, Krasner, R. Barbara : Between Give and Take. A Clinical Guide to Contextual Therapy
New York: Brunner/Mazel, 1986. 1 pag.
Juhász István : Egyetemes egyháztörténet
Cluj-Napoca: Kézirat, 1979-1980. 1 pag.

Pages