Studii și articole similare

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
  2. Adorjáni Zoltán: Viszontköszöntés. In: Református Szemle 100 (2007), 719-726

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: The Transylvanian Hungarian Reformed Church after 1945. In: Csaba K. Zoltani (szerk.) Transylvania Today: Diversity at Risk (Budapest: Osiris Kiadó 2013), 195-206
  2. Kolumbán Vilmos József: A konfirmáció bevezetése az Erdélyi Református Egyházban. In: Református Szemle 104 (2011), 637-650
  3. Kolumbán Vilmos József: Magyar-román kapcsolatok a Hunyad-Zarándi Református Egyházmegyében. In: Kupa László (szerk.) Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben (Pécs: Virágmandula Kft 2011), 25-38
  4. Kolumbán Vilmos József: Makfalvi József peres ügyei. In: Református Szemle 103 (2010), 636-648
  5. Kolumbán Vilmos József: Autonómia a középkori egyházban. In: Kupa László (szerk.) Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben. Tanulmányok (Pécs: Pécsi Tudományegyetem 2009), 54-64

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: A Szent Korona és a magyar protestantizmus. In: Keresztény Szó 21/5 (2010), 19-26

Juhász Tamás

  1. Juhász Tamás: Parallel Coexistence of Churches. The Church in Transylvania: Its Unity and Disunity. In: Borght, Eduardus van der (szerk.) The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Leiden: Brill Academic Publishers 2010), 43-50
  2. Juhász Tamás: Korunk erdélyi protestáns teológiai irodalma. In: Tánczos Vilmos (szerk.), Tőkés Gyöngyvér (szerk.) Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről 1 (Kolozsvár: Scientia Kiadó 2002), 237-268