Szemelvények F. Varga Lajos egyháztörténeti és teológiai írásaiból

Az előadás áttekintést ad F. Varga Lajos (1856-1939) tiszántúli református lelkipásztor, esperes, egyházi író pályafutásáról és szemelvényeket mutat be egyháztörténeti és teológiai írásaiból.