Görög nyelv II

A klasszikus ógörög nyelv koiné dialektusa az Újszövetség eredeti nyelve. Az órák célja a klasszikus koiné-görög nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak görögül olvasni és írni, megismerkednek a nyelvtan alapjaival, a nyelv alapszókincsével és ezen keresztül az újszövetségi alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul majd. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják az Újszövetség szövegének fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az igeragozás alapvető formáinak elsajátításával a hallgató hasznosítani tudja elméleti ismereteit az alaktani szövegelemzésben. Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a görög nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket.

Óraszerkezet

 1. Az első félévi nyelvtan ismétlése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 1-102 (102)
 2. A görög igeragozási rendszer áttekintése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 103-114 (12)
 3. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: indicativus activum - imperfectum és futurum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 116-117 (2) 141-148 (8)
 4. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: indicativus activum - aoristos és perfectum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 117-119 (3) 141-148 (8)
 5. Az indicativus activum ragozásának számonkérése. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: conjunctivus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 119-120 (2) 141-148 (8)
 6. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: optativus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 121-122 (2) 141-148 (8)
 7. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: imperativus és infinitivus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 122-124 (3) 141-148 (8)
 8. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: participium activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 124-127 (4) 141-148 (8)
 9. Az aktív igeraozás számonkérése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

 10. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - I. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 129-137 (9)
 11. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - II. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 129-137 (9) 141-148 (8)
 12. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - III. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 129-137 (9) 141-148 (8)
 13. A medio-passzív ragozás számonkérése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

 14. Éves anyag ismétlése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével. Vizsga megbeszélése

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 1-148 (148)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 22 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 3 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

 • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
 • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
 • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
 • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
 • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.

Bibliográfia

Könyv