A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban

Adorjáni Zoltán: A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban. A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének Kötetei 1. Kolozsvár: , 2019. 10. köt. 325 old.. ISSN 2069-0991